Cyklopúť za život aj v Kežmarku

cykloput2021ban2600x700px-1-1913x515-1 (1).jpg

Dňa 6. júla bude cez naše mesto prechádzať CYKLOPÚŤ „ZA ŽIVOT“. Tento rok je cieľ ich putovania Portugalsko, kde sa v auguste v Lisabone uskutoční celosvetové stretnutie mládeže so sv. Otcom. Hlavný úmysel tejto cyklopúte je modlitba za ochranu života – bránia ľudský život od počatia po prirodzenú smrť.  V Kežmarku sa s nimi môžeme stretnúť v areáli nemocnice pred Kaplnkou k úcte počatých a nenarodených detí. 6. júla o 9:30 sa spoločne s nimi budeme modliť na tento úmysel. Srdečne pozývame všetkých, ktorí môžu a chcú prísť aj navonok prezentovať myšlienku ŽIVOTA AKO DARU.

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Vonkajšie znaky a gestá pri modlitbe

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie. 

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z nedele Zoslania Ducha Svätého (19.5.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz na Svätodušnú nedeľu je to nad úryvkom Jn 15,26-27; 16,12-15. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188