Červená streda za prenasledovaných kresťanov

V stredu 24.11. sa bude konať tzv. Červená streda, keď sa celý svet spojí, aby sme poukázali na extrémne porušovanie ľudského práva na slobodu vierovyznania v rôznych častiach sveta. Červená je farba krvi, je farbou mučeníkov.Málokto vie, že najviac prenasledovaní sú kresťania. Až 300 miliónov ľudí na našej planéte je utláčaných, lebo sa hlási k viere v Ježiša Krista. Žijú v krajinách, kde čelia obmedzovaniu slobody, chudobe, hrozbe únosov, násiliu a smrti. Naša farnosť sa v stredu pripojí k tejto výzve týmto spôsobom: 

1. Nasvietime našu baziliku červenou farbou;

2. Pri všetkých sv. omšiach budeme prosiť za prenasledovaných kresťanov; 

3. Hneď skončení večernej sv. omše (cca. o 18:45) pôjdeme z baziliky v sprievode na starý cintorín, kde sa pri kríži pomodlíme 1. desiatok ruženca „Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil“ za prenasledovaných kresťanov.  

O tejto téme sa dozviete viac na webstránke ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi

Pozrite si k tejto téme aj krátke VIDEO

Modlime sa za prenasledovaných kresťanov

Otče, prosíme za svojich bratov a sestry v Kristovi, ktorých prenasledujú v ďalekých krajinách i v našom okolí. Ty každého poznáš po mene! Voláme k tebe a prosíme ťa za tých, ktorých hlas je slabý alebo umlčaný. Ty si ich nádejou na ochranu a spásu. Príď a zachráň všetkých, čo trpia pre tvoje meno. 

Pane Ježišu, zmeň životy tých, ktorí prenasledujú kresťanov, aby sa obrátili k tebe a konali pokánie. Nech vidia, že prenasledujú teba, Božieho Syna. Ježišu, nech zvíťazí tvojemilosrdenstvo!

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.