Červená streda za prenasledovaných kresťanov

IMG_7498-360x471 (1).jpg

V stredu 23. novembra sa bude konať tzv. Červená streda, keď sa celý svet spojí, aby sme poukázali na extrémne porušovanie ľudského práva na slobodu vierovyznania v rôznych častiach sveta. Červená je farba krvi, je farbou mučeníkov. Málokto vie, že najviac prenasledovaní sú kresťania. Až 300 miliónov ľudí na našej planéte je utláčaných, lebo sa hlási k viere v Ježiša Krista. Žijú v krajinách, kde čelia obmedzovaniu slobody, chudobe, hrozbe únosov, násiliu a smrti. Naša farnosť sa v stredu pripojí k tejto výzve týmto spôsobom: 

1. Nasvietime našu baziliku červenou farbou;

2. Pri všetkých sv. omšiach budeme prosiť za prenasledovaných kresťanov; 

3. Hneď skončení večernej sv. omše (cca. o 18:45) pôjdeme z baziliky v sprievode zo zažatými sviecami na starý cintorín, kde sa pri kríži pomodlíme jeden desiatok ruženca „Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil“ za prenasledovaných kresťanov.  

Príďte vyjadriť svojou účasťou a modlitbou solidaritu s prenasledovanými pre vieru.

O tejto téme sa dozviete viac na webstránke ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi

Pozrite si k tejto téme aj krátke VIDEO

Modlime sa za prenasledovaných kresťanov

Otče, prosíme za svojich bratov a sestry v Kristovi, ktorých prenasledujú v ďalekých krajinách i v našom okolí. Ty každého poznáš po mene! Voláme k tebe a prosíme ťa za tých, ktorých hlas je slabý alebo umlčaný. Ty si ich nádejou na ochranu a spásu. Príď a zachráň všetkých, čo trpia pre tvoje meno. 

Pane Ježišu, zmeň životy tých, ktorí prenasledujú kresťanov, aby sa obrátili k tebe a konali pokánie. Nech vidia, že prenasledujú teba, Božieho Syna. Ježišu, nech zvíťazí tvojemilosrdenstvo!

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Vonkajšie znaky a gestá pri modlitbe

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie. 

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z nedele Zoslania Ducha Svätého (19.5.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz na Svätodušnú nedeľu je to nad úryvkom Jn 15,26-27; 16,12-15. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188