Celosvetová štafeta modlitby ruženca aj na Levočskej hore

Dňa 16. júna 2023 Katolícka cirkev slávi sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. V súvislosti s týmto sviatkom sa na Mariánskej hore v Levoči bude konať každoročná Štafetová modlitba ruženca za posvätenie kňazov. Začne modlitbou bolestného ruženca o 19.45 hod. Po skončení ružencovej modlitby bude nasledovať svätá omša. 

S touto modlitbovou myšlienkou prvý raz prišiel sv. Ján Pavol II. vo svojom apoštolskom liste Rosarium Virginum Mariae. Jeho impulz rozvinul a uskutočnil dnes emeritný pápež Benedikt XVI. v roku 2012. Štafetovú modlitbu každoročne organizuje Worldpriest Írsko.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.