BONUS: Raduj sa, Jeruzalem

1615218857752-720x471 (1).jpg

Rímsky misál: Raduj sa, Jeruzalem,
zhromaždite sa všetci, čo ste si ho obľúbili;
jasajte, čo ste boli zarmútení,
plesajte a čerpajte z bohatých zdrojov útechy.

Missale romanum: Lætáre, Ierúsalem,
et convéntum fácite, omnes qui dilígitis eam;
gaudéte cum lætítia, qui in tristítia fuístis,
ut exsultétis, et satiémini ab ubéribus consolatiónis vestræ.

Takto nám to píše prorok Izaiáš. Ale kde sa vzala „radostná“ nedeľa uprostred pôstneho obdobia?

Radostná nedeľa – tak sa označuje podľa svojho úvodného spevu 4. pôstna nedeľa. Voľba tejto vstupnej antifóny, Raduj sa, Jeruzalem, dosvedčená už v 8. storočí, by mohla súvisieť so skutočnosťou, že pápežská svätá omša v meste Rím sa kedysi konala v bazilike, ktorá nesie názov „Svätého Kríža v Jeruzaleme“. Pravdepodobne to zodpovedalo skutočnosti, že pôstne obdobie malo kedysi len tri týždne a teda začiatok pôstneho obdobia (táto nedeľa) i jeho koniec (Veľký piatok) si tak vzájomne odpovedali. V pôstnom období si tiež pripomíname, že Pán Ježiš sa pevne rozhodol ísť do Jeruzalema.

Je však možné aj iné vysvetlenie: Inšpirácia z kresťanského Východu, ktorý mal uprostred pôstneho obdobia jednu nedeľu „odpočinku od pôstu“ – nedeľa Nájdenia/Povýšenia svätého Kríža, prostredná nedeľa predĺženého pôstneho obdobia sa taktiež aj v Ríme ustanovila ako radostná – pri ktorej sa uvoľňuje prísny pôst; a jej slávenie bolo umiestnené do baziliky, kde boli relikvie svätého Kríža uchovávané.

Od 10. storočia pápež počas tejto nedele v bazilike sv. Kríža používal zlatú ružu (prax bola asi tiež inšpirovaná Východom, kde sa kríž zdobil kvetmi) k vyjadreniu úcty voči umučeniu a vzkrieseniu Krista. Neskôr bola ruža požehnávaná a pomazaná chrizmou a poslaná niektorým významným osobnostiam v Ríme alebo aj mimo Ríma. Ružová farba ornátu na 4. pôstnu nedeľu pravdepodobne súvisí práve s požehnávaním zlatej ruže.

Započúvajte sa do slov i melódie, ktorá je síce pôstna, no predsa z nej vyžaruje Veľkonočná radosť: https://youtu.be/IXhIPtK9ABc

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Vonkajšie znaky a gestá pri modlitbe

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie. 

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z nedele Zoslania Ducha Svätého (19.5.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz na Svätodušnú nedeľu je to nad úryvkom Jn 15,26-27; 16,12-15. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188