Nedeľný bonus: 7. symbol krstu – Krizma

Celý týždeň sme si v našej farnosti pripomínali symboly krstu. Zajtra – v nedeľu Pánovho krstu si pri sv. omši vysielanej v priamom prenose o 11:00 hod. obnovíme naše krstné sľuby. Dnes Vám ponúkam ešte jeden – „bonusový“ symbol, nech ich máme pekne sedem, čo je v Svätom písme číslo plnosti:-) Tento symbol môže byť povzbudením aj pre birmovancov.

Každý rok na Zelený štvrtok otec biskup požehná celkovo tri oleje – olej krstencov (hovorili sme si o ňom v 2. časti), olej na pomazanie chorých a krizmu. Práve krizma je medzi nimi najdôležitejšia. Je to olivový olej, do ktorého sa primiešavá balzam a vonné živice stromov. Krizma sa používa pri vysluhovaní troch sviatosti – krstu, birmovania a kňazstva (kňazi sú ňou pomazaní na rukách, biskup na hlave). Práve tieto tri sviatosti môže človek prijať iba raz za život.

Pomazanie svätou krizmou je symbolom daru Ducha Svätého, ktorý prijímame vo sviatosti krstu a naša kresťanská dospelosť sa napĺňa vo sviatosti birmovania. Len pripomínam, že to nie je a nemá byť rozlúčka s Cirkvou! Krizmou sa pomazáva dokonca aj oltár a steny kostola pri slávnostnej posviacke chrámu. Všimnite si to nádherné prepojenie. Krizmou sa pomaže človek aj chrám, tzn. človek sa má usilovať byť živým chrámom Ducha Svätého.

Slovo „krizma“ pochádza z gréckeho jazyka a znamená „pomazanie“. Vidíme v tom prepojenie so slovom Kristus – Pomazaný. Krstom sa totiž stávame podobnými Kristovi a berieme na seba záväzok nasledovať ho svojím životom. Pomazanie krizmou pri krste sa dáva na temeno hlavy. Má čo najviac pripomínať starozákonné ustanovenie za kráľa, kňaza a proroka. Krstom aj my dostávame účasť na Kristovom poslaní proroka, kňaz a kráľa. Tým sa chce ukázať, akí sme vzácni a veľkí v Božích očiach. Krstom sa nestávame otrokmi, ale Božími synmi a dcérami. Aj my máme byť prorokmi v našej dobe – máme ohlasovať Krista. Máme byť kňazmi – prinášať svoj život ako obetu. Máme byť kráľmi podľa vzoru Ježiša Krista – Kráľa s tŕňovou korunou, ktorý panuje nie aroganciou, ale svojou láskou a odpustením.

Konkrétne predsavzatia: 1. Zapamätajte si, pri ktorých sviatostiach sa používa svätá krizma. 2. V spojení s krizmou je dobré dnes si pripomenúť aj sviatosť birmovania. Kedy ste boli na birmovke a kto Vás birmoval? Ste v kontakte s birmovným rodičom? Pozrite si fotky alebo video z Vašej slávnosti udeľovania sviatosti birmovania. 3. Aké máte birmovné meno? Pomodlite sa dnes k svojmu brimovnému svätcovi. 4. Keďže birmovanie je zavŕšením svätého krstu, pozrite si o tom krátke video. 5. Ponúkam aj krátke video s požehnaním svätých olejov na Zelený štvrtok. 6. Aj na dnešný deň ponúkam pieseň, ktorú si môžete vypočuť alebo aj zaspievať: Duchu Svätý, volám príď. 7. Napokon ponúkam ešte jeden „bonus“. Je to skladba, ktorú skomponoval náš p. organista Mgr. Peter Pavličko – Snowy morning.

4.3/5 - (18 votes)