Biblické postavy detí, ktoré prišli na detskú sv. omšu

Na našej webstránke zverejňujeme krátke vysvetlenia k jednotlivým biblickým postavám, o ktorých sa hovorí na sv. omšiach pre deti každý piatok v Bazilike minor sv. Kríža v Kežmarku. Je to pomôcka pre rodičov, prípadne kňazov a katechétov, ako vysvetliť deťom biblické postavy a príbehy.

Dnes predstavíme biblické postavy, do ktorých sa preobliekli deti a zapojili sa do sprievodu biblických postáv na sv. omši za účasti detí v piatok 18 februára. V závere nájdete aj úlohu pre deti. Vyplnenú úlohu prineste na detskú sv. omšu. Vylosované deti dostanú drobnú odmenu.

BiblickePostavy

Pár fotiek biblických postáv

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.