Áron – 9. príbeh nášho biblického rodostromu

Na našej webstránke zverejňujeme krátke vysvetlenia k jednotlivým biblickým postavám, o ktorých sa hovorí na sv. omšiach pre deti každý piatok o 15:00 hod. (Cirkevná+Hradná) o 16:30 hod. (Fischer+Nižná brána) v Bazilike minor sv. Kríža v Kežmarku. Je to pomôcka pre rodičov, prípadne kňazov a katechétov, ako vysvetliť deťom biblické postavy a príbehy.

Deti si na plagát biblického rodostromu nalepujú obrázky biblických postáv, ktoré dostanú na záver piatkovej sv. omše pre deti. Dnes Vám ponúkame deviaty príbeh. Je to príbeh Árona, ktorý bol bratom Mojžiša. Tu je prepis kázne, ktorá zaznela na sv. omši za účasti detí v piatok 12.11. V závere nájdete aj úlohu pre deti. Vyplnenú ju prineste na detskú sv. omšu. Vylosované deti dostanú drobnú odmenu. Dnes pod prepisom kázne nájdete aj prezentáciu s obrázkami pre lepšie pochopenie kázne.

9.Aron_

ARON_Leviti_Stanok-stretnutia

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.