Ako koronakríza poznačila Cirkev

Pre tých, ktorí chcú prehĺbiť svoje poznanie náuky Katolíckej cirkvi ponúkame tzv. Kolokvium nad vybranými otázkami katolíckej teológie. Ide o sériu 7 prednášok s diskusiou. Najbližšie stretnutie bude  v sobotu 27. novembra Prednášajúcim bude bývalý kaplán v Kežmarku ThLic. Anton Ziolkovský, PhD., ktorý je v súčasnosti riaditeľom Katolíckeho biblického diela a farárom v Novej Lesnej. Bude hovoriť na tému: „Ako koronakríza poznačila Cirkev.“ SLEDUJTE NÁS V PRIAMOM PRENOSE KEŽMARSKEJ TELEVÍZIE OD 10:00 HOD. AKO AJ NA WEBSTRÁNKE: WWW.KUKNI.SK ALEBO na TEJTO FARSKEJ WEBSTRÁNKE. Dajte vedieť aj ostatným.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.