Ako koronakríza poznačila Cirkev

Pre tých, ktorí chcú prehĺbiť svoje poznanie náuky Katolíckej cirkvi ponúkame tzv. Kolokvium nad vybranými otázkami katolíckej teológie. Ide o sériu 7 prednášok s diskusiou. Najbližšie stretnutie bude  v sobotu 27. novembra Prednášajúcim bude bývalý kaplán v Kežmarku ThLic. Anton Ziolkovský, PhD., ktorý je v súčasnosti riaditeľom Katolíckeho biblického diela a farárom v Novej Lesnej. Bude hovoriť na tému: „Ako koronakríza poznačila Cirkev.“ SLEDUJTE NÁS V PRIAMOM PRENOSE KEŽMARSKEJ TELEVÍZIE OD 10:00 HOD. AKO AJ NA WEBSTRÁNKE: WWW.KUKNI.SK ALEBO na TEJTO FARSKEJ WEBSTRÁNKE. Dajte vedieť aj ostatným.

Galéria

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Vonkajšie znaky a gestá pri modlitbe

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie. 

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z nedele Zoslania Ducha Svätého (19.5.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz na Svätodušnú nedeľu je to nad úryvkom Jn 15,26-27; 16,12-15. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188