Aj tento rok máme rorátne sv. omše pre deti

Od zajtra 4. decembra 2023 začneme v našej farnosti opäť osobitné rorátne sv. omše pre deti. Budú sa sláviť v pondelok, stredu a piatok o 16:30 hod. v bazilike. Deti, nezabudnite si priniesť elektrické lampášiky. Ale nebojte sa, vždy vám ich aj požičiame. Každú sv. omšu začneme spoločným sprievodom cez kostol. Na sv. omšiach budeme spoznávať svätých. Priveďte aj vašich rodičov, starých rodičov a súrodencov. Tešíme sa na vás!

Svätí sa nerodia lepší od nikoho z nás. Svätí neboli ľudia bez hriechu alebo bez strachu. Sú to ľudia, ktorí veria, že v živote ide o viac než len o to, čo môžeme vidieť. Svätí veria v Boha väčšieho ako strach, zlo, bolesť, či hriech. Veria v Boha, ktorého zákonom je láska a milosrdenstvo. Taká viera im dodáva odvahu. Adventné obdobie je časom prípravy na slávnosť Narodenia Pána, v ktorom sa pripomína prvý príchod Ježiša Krista medzi nás. Cez tieto príbehy svätých majme odvahu rásť v priateľstve s Ježišom.

Našimi rorátnymi sv. omšami sa inšpirovali aj vo farnosti Levoča. Ponúkame Vám možnosť nazrieť do príbehov svätých, ktoré vo farnosti Levoča ponúka p. kaplán Patrik Mitura. Krátke audio nahrávky nájdete na tomto odkaze: https://www.farnostlevoca.sk/advent-so-svatymi/

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.