Aj tento rok máme rorátne sv. omše pre deti

2018-12-07vohl06img2279-s_cropped (1).jpeg

Od zajtra 4. decembra 2023 začneme v našej farnosti opäť osobitné rorátne sv. omše pre deti. Budú sa sláviť v pondelok, stredu a piatok o 16:30 hod. v bazilike. Deti, nezabudnite si priniesť elektrické lampášiky. Ale nebojte sa, vždy vám ich aj požičiame. Každú sv. omšu začneme spoločným sprievodom cez kostol. Na sv. omšiach budeme spoznávať svätých. Priveďte aj vašich rodičov, starých rodičov a súrodencov. Tešíme sa na vás!

Svätí sa nerodia lepší od nikoho z nás. Svätí neboli ľudia bez hriechu alebo bez strachu. Sú to ľudia, ktorí veria, že v živote ide o viac než len o to, čo môžeme vidieť. Svätí veria v Boha väčšieho ako strach, zlo, bolesť, či hriech. Veria v Boha, ktorého zákonom je láska a milosrdenstvo. Taká viera im dodáva odvahu. Adventné obdobie je časom prípravy na slávnosť Narodenia Pána, v ktorom sa pripomína prvý príchod Ježiša Krista medzi nás. Cez tieto príbehy svätých majme odvahu rásť v priateľstve s Ježišom.

Našimi rorátnymi sv. omšami sa inšpirovali aj vo farnosti Levoča. Ponúkame Vám možnosť nazrieť do príbehov svätých, ktoré vo farnosti Levoča ponúka p. kaplán Patrik Mitura. Krátke audio nahrávky nájdete na tomto odkaze: https://www.farnostlevoca.sk/advent-so-svatymi/

Galéria

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Vonkajšie znaky a gestá pri modlitbe

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie. 

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z nedele Zoslania Ducha Svätého (19.5.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz na Svätodušnú nedeľu je to nad úryvkom Jn 15,26-27; 16,12-15. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188