Adventný veniec na podporu miništrantov

Opäť aj tento rok sme za pomoci nášho p. kaplána Andreja a ochotných ľudí pripravili pre Vás adventné vence, ktoré ste si mohli zakúpiť. Tieto adventné vence boli výnimočné, lebo išlo o vence, ktoré pomáhali. Ich zakúpením ste mohli podporiť aktivity pre našich miništrantov. Aj vďaka Vám tak môžeme posunúť duchovnú starostlivosť o miništrantov zasa o trošku ďalej. Prajeme Vám, aby ste prežili požehnaný advent, nech Vám adventný veniec rozžiari nielen Váš dom, ale aj srdcia členov rodiny, aby ste sa tak spoločne ako rodina dobre pripravili na narodenie nášho Spasiteľa.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.