Adventný veniec na podporu miništrantov

Opäť aj tento rok sme za pomoci nášho p. kaplána Andreja a ochotných ľudí pripravili pre Vás adventné vence, ktoré ste si mohli zakúpiť. Tieto adventné vence boli výnimočné, lebo išlo o vence, ktoré pomáhali. Ich zakúpením ste mohli podporiť aktivity pre našich miništrantov. Aj vďaka Vám tak môžeme posunúť duchovnú starostlivosť o miništrantov zasa o trošku ďalej. Prajeme Vám, aby ste prežili požehnaný advent, nech Vám adventný veniec rozžiari nielen Váš dom, ale aj srdcia členov rodiny, aby ste sa tak spoločne ako rodina dobre pripravili na narodenie nášho Spasiteľa.

Galéria

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Vonkajšie znaky a gestá pri modlitbe

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie. 

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z nedele Zoslania Ducha Svätého (19.5.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz na Svätodušnú nedeľu je to nad úryvkom Jn 15,26-27; 16,12-15. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188