7 tipov ako prežiť nábožne veľkonočné sviatky

66449-crosses-gettyimages-925050874-romolotavan.1200w.tn_-720x471 (1).jpg

1. Od Kvetnej nedele do Veľkonočnej nedele si každý deň prečítajte úryvok z Evanjelia podľa Marka o Ježišovom utrpení a zmŕtvychvstaní (14,1 – 16,20 ). Rozprávajte sa a rozjímajte o jednotlivých postavách a ich konaní. 

2. Vykonajte si kajúcu pobožnosť. V našej farnosti ju ponúkneme v priamom prenose v pondelok 29.3. o 17:30 hod. Zmierte sa v rodinách a v susedstvách. Využite na to aj telefonáty. 

3. Sledujte  nábožne veľkonočné obrady vysielané z našej baziliky. Program nájdete v položke „Oznamy“.

4. Pomodlite sa s nami pobožnosť krížovej cesty na Veľký piatok o 11:00 hod. v priamom prenose z našej baziliky. 

5. V domácnostiach sa od Zeleného štvrtka do Veľkonočnej nedele pomodlite z brožúrky Liturgiu domácej cirkvi na Veľkú Noc. Odporúčame  sa ju modliť mimo vysielacie časy prenosov bohoslužieb. V brožúrke nájdete aj tri pobožnosti krížovej cesty.

6. Ak bude pekné počasie, urobte si prechádzku k nejakej kaplnke alebo ku krížu v prírode, ozdobte ho a pomodlite sa pri ňom.

7. Do pozornosti Vám dávame aj niektoré televízne tipy (Krížova cesta so Svätým Otcom na Veľký piatok, životopisný film o sv. Jánovi Pavlovi II. a pod.).  

Najdôležitejšie vec na záver. Z rôznych našich ponúk si vyskladajte pre Vašu rodinu alebo pre Vás osobne vlastný duchovný program nábožného prežitia veľkonočných sviatkov na celý týždeň, v ktorom nebude chýbať Božie slovo, modlitba, liturgia, stíšenie… Usporiadajte si celý týždeň tak, aby ste sa duchovne posilnili, nie znechutili. Požehnané veľkonočné sviatky!

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Panna Mária - Matka modlitby

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie. 

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z nedele Najsvätejšej Trojice (26.5.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz na Najsvätejšiu Trojicu je to nad úryvkom Mt 28,16-20. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188