4. symbol krstu – Biele rúcho

3DeKrV5CYJiw_s4-615x471.jpg

V staroveku sa sviatosť krstu vysluhovala iba raz v roku na Veľkú Noc. Pred krstom sa človek najskôr obrátil na západ, aby sa zriekol zlého ducha. Potom sa obrátil na východ a vyznal svoju vieru v Boha Otca, Syna a Ducha Svätého. Potom bol pokrstený. Východná svetová strana je symbolom Krista. Ako slnko vychádza na východe, tak pre kresťana pravým Slnkom je Ježiš Kristus. Preto dlhé stáročia sa kostoly stavali tak, aby boli orientované na východ. Aj naša Bazilika minor sv. Kríža v Kežmarku je takto postavená.

Pokrstení mali v staroveku privilégium nosiť celý týždeň biele rúcho. Preto veľkonočná vigília dostala pomenovanie „Biela sobota“ a 2. nedeľa po Veľkej Noci sa nazývala „Dominica in albis deponendis“ – Nedeľa odkladania bieleho rúcha.

Svätý Pavol pripomína veriacim v liste Galaťanom: „Všetci, čo ste pokrstení v Kristovi, Krista ste si obliekli.“ (Gal 3, 27) Tieto slová sa recitujú alebo spievajú aj pri vysluhovaní sviatosti krstu. Krstná košieľka bielej farby vyjadruje svätosť, nevinnosť a v Svätom písme poukazuje na nebo. Pri premenení na vrchu Tábor odev Pána Ježiša zbelel. Po vzkriesení mladík oblečený do bieleho rúcha zvestuje ženám Ježišovo vzkriesenie. V Jánovej apokalypse sa o tých, ktorí zomreli mučeníckou smrťou pre Krista, hovorí: „To sú tí, čo prichádzajú z veľkého súženia: oprali si rúcha a zbielili ich v Baránkovej krvi.“ (Zjv 7, 14). Biele rúcho je symbolom čistého a svätého života. Je znakom novej dôstojnosti, ktorú sme získali v krste. Stali sme sa Božími synmi a dcérami. Spomeňme si na podobenstvo o márnotratnom synovi (Lk 15. kapitola). Otec prijal mladšieho brata a prikázal obliecť ho do nových šiat. Znova ho prijal a vrátil mu dôstojnosť syna.

Počas obradu krstu pri odovzdávaní bieleho rúcha kňaz pripomína rodičom, aby slovom a príkladom pomáhali dieťaťu priniesť si toto biele rucho nepoškvrnené do života večného. Môžeme povedať slovami príslovia, že v tomto prípade „šaty robia človeka“, tzn. veriaci sa krstom oblieka v Krista a stáva sa Kristom.

Konkrétne predsavzatia: 1. Verím, že mnohí máte odloženú bielu košieľku z Vášho krstu. Položte si ju na čestné miesto v domácnosti. 2. Prečítajte si úryvok z Pavlovho Listu Kolosanom 3, 1-17 a porozprávajte sa o jeho význame. Pavol nás povzbudzuje: „Oblečte si hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť.“ 3. Viete, v ktorom kostole ste prijali krst? Nájdite si jeho fotky. Pomodlite sa za kňaza a veriacich farnosti, kde Vám udelili sviatosť krstu. 4. Pri krste rodičia sa zaväzujú pomáhať deťom zachovať si čistý život. V dnešný deň urob niekomu v rodine konkrétny dobrý skutok. 5. Pozývam Vás vypočuť si veľmi peknú pieseň Simy Martausovej, ktorá sa o nej vyjadrila: „Pesnička vznikla, keď som sa raz „modlila hudbou“, takže nepatrí nijakému mužovi, ale tomu, čo ma stvoril.“ 6. Boh nás krstom zaodial do nového kroja. Poďakujme v modlitbe Bohu za to, že vďaka svojmu Synovi nám dal novú dôstojnosť – dôstojnosť slobodných Božích detí.

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Ježiš - vzor a učiteľ modlitby

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z 15. nedele v Cezročnom období (14.7.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz je to nad úryvkom Mk 6,7-13. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188