30 rokov cirkevnej školy v Kežmarku

Tento školský rok Základná škola s materskou školou sv. Kríža v Kežmarku slávi 30. výročie svojho založenia.  Pripomenie si ho osobitnou slávnosťou v stredu 16. novembra v priestoroch školy za účasti diecézneho administrátora Mons. Jána Kuboša a ďalších pozvaných hostí.  Počas 30-tich rokov škola prešla radostnými aj náročnými obdobiami. Škola poskytuje kvalitné vzdelanie a výchovu v duchu kresťanských zásad a pripravuje žiakov na ďalšie štúdium. V dnešnej dobe je zvlášť dôležité, že škola vytvára bezpečné prostredie pre žiakov, aby ich neohrozovali drogy, násilie, vulgarizmus a šikanovanie. Rodičom, ktorí prihlásili svoej deti do cirkevnej materskej alebo základnej školy, ďakujeme za prejavenú dôveru. Cirkevná škola má svoje pevné miesto v sústave škôl na území mesta Kežmarok. Ďakujeme všetkým, ktorí sa pred 30-timi rokmi zasadili za to, aby v našej farnosti cirkevná škola vznikla. Súčasnému vedeniu a učiteľom vyprosujeme, aby sa naďalej usilovali zachovať kvalitu vzdelávania a hĺbku ľudskej a kresťanskej výchovy. 

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.