30 rokov cirkevnej školy v Kežmarku

382 (1).jpg

Tento školský rok Základná škola s materskou školou sv. Kríža v Kežmarku slávi 30. výročie svojho založenia.  Pripomenie si ho osobitnou slávnosťou v stredu 16. novembra v priestoroch školy za účasti diecézneho administrátora Mons. Jána Kuboša a ďalších pozvaných hostí.  Počas 30-tich rokov škola prešla radostnými aj náročnými obdobiami. Škola poskytuje kvalitné vzdelanie a výchovu v duchu kresťanských zásad a pripravuje žiakov na ďalšie štúdium. V dnešnej dobe je zvlášť dôležité, že škola vytvára bezpečné prostredie pre žiakov, aby ich neohrozovali drogy, násilie, vulgarizmus a šikanovanie. Rodičom, ktorí prihlásili svoej deti do cirkevnej materskej alebo základnej školy, ďakujeme za prejavenú dôveru. Cirkevná škola má svoje pevné miesto v sústave škôl na území mesta Kežmarok. Ďakujeme všetkým, ktorí sa pred 30-timi rokmi zasadili za to, aby v našej farnosti cirkevná škola vznikla. Súčasnému vedeniu a učiteľom vyprosujeme, aby sa naďalej usilovali zachovať kvalitu vzdelávania a hĺbku ľudskej a kresťanskej výchovy.

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Ježiš - vzor a učiteľ modlitby

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z 15. nedele v Cezročnom období (14.7.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz je to nad úryvkom Mk 6,7-13. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188