3. symbol krstu – Voda

Unknown-1.jpg

Dnes je slávnosť Zjavenia Pána, pri ktorej sa za bežných okolností zvykne požehnávať voda. Keď bude znova možnosť sláviť verejné bohoslužby, tak potom ohlásime obrad požehnania trojkráľovej vody.

Voda má dvojitú krásnu symboliku: 1. Je zdrojom života. Stačí si spomenúť, ako je potrebné polievať kvety v domácnosti alebo zeleninu na záhrade. Kde je voda, tam je život. Spomeňme si na slová Pána Ježiša, ktorý povedal: „Ak je niekto smädný a verí vo mňa, nech príde ku mne a nech pije. Ako hovorí Písmo, z jeho vnútra potečú prúdy živej vody.“ (Jn 7, 37 38) Pán Ježiš je tou vodou, ktorá dáva večný život. 2. Voda nás zbavuje špiny, preto sa zvykneme pravidelne umývať. Podobne v prenesenom význame je to symbol pri krste. Krst je zdrojom života – dostávame do duše Kristovu milosť, stávame sa členmi Cirkvi. Obmýva nás od „špiny“ všetkých hriechov.

Sviatosť krstu sa udeľuje čistou vodou. Ak by sa použila iná matéria (mlieko, med, atď.) krst by bol neplatný. Pre platnosť je rovnako potrebné, aby sa voda liala (nestačí len pokropiť, alebo namočiť prst do vody a urobiť krížik na čelo dieťaťa). Zároveň pri liatí sa hovoria slová: „(Meno), ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.“ Musia sa presne takto vysloviť. Týmito slovami poslal Pán Ježiš učeníkov do celého sveta ohlasovať evanjeliu, získavať nových učeníkov a krsitiť ich (porov Mt 28, 16 – 20).

Za bežných okolností krst udeľuje vysvätený služobník Cirkvi (diakon, kňaz, biskup). V prípade nebezpečenstva smrti môže krstiť každý človek (napríklad zdravotná sestra v nemocnici, mama alebo otec dieťaťa, ba dokonca aj neveriaci človek), ale musí dodržať postup krstu a mať úmysel robiť pri krste to, čo robí Cirkev.

Konkrétne predsavzatia: 1. Poznáš svoj dátum krstu? Ak áno, pravidelne každý rok ho osláv prinajmenšom tak, ako sláviš narodeniny. 2. Využite dnešný deň na modlitbu spojenú s požehnaním príbytku. Napíšte si kriedou nad dvere letopočet (20 + C+M+B + 21), alebo si dajte nálepku. 3. Poznáš meno kňaza, ktorý ťa pokrstil? Ak máš kontakt, napíš mu alebo zavolaj a dnes sa osobitným spôsobom za neho pomodli. 4. Máte doma svätenú vodu? Ak áno, pokropte dnes svoj príbytok aj seba samých. Ak nie, po skončení uzatvorenia kostolov popros kňaza, aby Ti požehnal vodu a vezmi ju domov. 5. Skúste znova vo Vašej domácnosti „inštalovať“ na chodbe „sväteničku“. Nech nám pripomína sviatosť krstu a náš záväzok žiť svoju vieru nielen doma, ale kdekoľvek sa nachádzame. Zároveň pred odchodom z domu sa vodou v sväteničke prežehnáme, čím zvolávame pre nás Božie požehnanie a ochranu. 6. Dajte si do peknej nádobky vodu a prečítajte si príbeh z Evanjelia podľa Jána 4. kapitolu o stretnutí Pána Ježiša so Samaritánkou pri studni. 7. Na dnešný sviatočný deň Vám ponúkam krátke video o sviatosti krstu. Jestvujú aj ďalšie videá tzv. „3 minútového katechizmu“, kde sa zrozumiteľným spôsobom hovorí o pravdách viery. Využite to!

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Vonkajšie znaky a gestá pri modlitbe

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie. 

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z nedele Zoslania Ducha Svätého (19.5.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz na Svätodušnú nedeľu je to nad úryvkom Jn 15,26-27; 16,12-15. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188