3. deň: Jozefova starostlivosť o Božieho Syna

san-giuseppe-720x471 (1).jpg

V našom prežívaní viery sme zvyknutí prosiť Pána o jeho pomoc v našom živote. V prípade Jozefa a Márie môžeme povedať, že to Boh sa obrátil na nich s prosbou, aby prijali a starali sa o jeho Syna na zemi. Jozef sa pre Ježiša nestal pozemským otcom na spôsob nejakej „roly“, ako to vidíme v divadle. On sa stal skutočne otcom so všetkým, čo k tomu patrí. Svojou prácou tesára zabezpečoval rodinu. Chránil rodinu, keď sa ocitla v ohrození. Odovzdával Ježišovi vieru (chodievali s ním na sviatky do Jeruzalema, roprával mu príbehy z dejín židovského národa, učil ho modlitby, chodieval s ním do synagógy na modlitby, vysvetľoval Božie prikázania) a viedol ho k pracovitosti (Ježiš je v evanjeliách nazvaný nielen „syn tesára“, ale aj „tesár“). V dnešný deň prosme za seba, aby sme boli pomocníci a spolupracovníci Pána pri šírení na Božom diele spásy. 

AKTIVITY

  • Prečítajme si 2. kapitolu Evanjelia podľa Matúša
  • Pomaly a sústredene sa pomodlime „Otče náš“. Osobitne sa zastavme pri význame prvých troch prosieb: „posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja…“ Vyslovujeme záväzok, že chceme nášmu nebeskému Otcovi napomáhať posväcovať jeho meno, pomáhať pri šírení jeho kráľovstva a plniť jeho vôľu.
  • Vykonajme si pobožnosť k sv. Jozefovi spoločne pri večernej sv. omši alebo samostatne v domácnosti 

VIDEOKATECHÉZA

https://youtu.be/S6PFzRHYYCw

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Panna Mária - Matka modlitby

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie. 

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z nedele Najsvätejšej Trojice (26.5.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz na Najsvätejšiu Trojicu je to nad úryvkom Mt 28,16-20. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188