2. symbol krstu – Olej

Pri krste sa používa čistý olivový olej. Požehná ho otec biskup na Zelený štvrtok pri sv. omši, ktorá sa volá „sv. omša svätenia olejov“. Pri krste sa pomazanie uskutočňuje na hruď dieťaťa. Je to z dôvodu dvojitej symboliky. 1. Ako v bežnom živote má olej liečivé a hojivé účinky a človek sa potom cíti silnejší, tak krstom sa nám odpúšťa dedičný hriech a všetky hriechy, tzn. naša duša je „zahojená“ po hriechoch Kristovou milosťou. 2. V staroveku sa zvykli zápasníci natrieť olejom, aby boli šmykľaví a protivník ich nemohol chytiť. Pomazanie olejom pri krste sa dáva po modlitbe, ktorá sa nazýva exorcizmus. V nej kňaz s vystretými rukami nad dieťaťom prosí Pána Boha, aby zbavil dieťa dedičného hriechu a chránil ho pred hriechom a útokmi zlého ducha. Inými slovami prosí, aby pôsobením Božej milosti bol pokrstený človek „šmykľavý“ a diabol ho nemohol chytiť.

Kresťania sú istým spôsobom takí Boží zápasníci. Sme pomazaní svätým olejom, aby sme v tomto svete bojovali za pravdu, spravodlivosť a lásku. Svätý Pavol na konci svojho života hovorí: „Dobrý boj som bojoval, beh som dokončil, vieru som zachoval.“ (2 Tim 4, 7)

Chcem pripomenúť, že v Svätom písme hebrejské slovo „Mesiáš“ doslova znamená „Pomazaný“. Grécky preklad slova „Pomazaný“ je „Kristus“. Vieme, že všetko sú to tituly Pána Ježiša. Je to preto, že v Starom zákone bol predovšetkým kráľ a kňaz uvedený do úradu pomazaním olejom na hlavu. Odporúčam prečítať 16. kapitolu Prvej knihy Samuelovej o pomazaní Dávida za kráľa. Je to veľmi poučný príbeh. Olej je teda aj symbolom pôsobenia Božieho Ducha, ktorého sme dostali pri sviatosti krstu.

Nádherný je žalm 133, kde sa píše: „Aké je dobré a milé, keď bratia žijú pospolu. Je to sťa vzácny olej na hlave, čo steká na bradu, na Áronovu bradu, čo steká na okraj jeho rúcha.“ Áron bol prvým kňazom Starého zákona, ktorého na Pánov príkaz vysvätil jeho brat Mojžiš. Súčasťou jeho uvedenia do úradu kňaza bolo aj pomazanie olejom. Žalmista k vznešenej a svätej službe kňaza prirovnáva to, keď spoločenstvo (bratia) žije vo vzájomnej harmónii. Nech aj naše rodiny sú pomazané a naplnené Božím Duchom pokoja, lásky a svornosti.

Konkrétne predsavzatia: 1. Porozprávajte sa doma o význame oleja pri krste. 2. Pomodlite sa za našich otcov biskupov, aby boli vždy odvážnymi a múdrymi nástupcami apoštolov. 3. Ak máte v domácnosti deti, môžete použiť rastlinný olej, aby vyskúšali jeho „klzkosť“ a vysvetlite im, že Pán Boh nám sviatosťami dáva silu, aby sa nás zlo nechytilo. 4. Dajte dnes do malej nádobky na stôl olej, aby Vám pripomínal krstné pomazanie olejom, ktorým sme od Pána Boha dostali silu a poslanie byť jeho učeníkmi. 5. Pomodlite sa spolu žalm 133 a proste o pokoj a porozumenie vo Vašej rodine. 6. Aj dnes si môžete spoločne zaspievať alebo vypočuť nejakú kresťanskú pieseň, napríklad: „Život svoj Ti odovzdám“.

4.7/5 - (25 votes)