2. symbol krstu – Olej

olio_olive (1).jpg

Pri krste sa používa čistý olivový olej. Požehná ho otec biskup na Zelený štvrtok pri sv. omši, ktorá sa volá „sv. omša svätenia olejov“. Pri krste sa pomazanie uskutočňuje na hruď dieťaťa. Je to z dôvodu dvojitej symboliky. 1. Ako v bežnom živote má olej liečivé a hojivé účinky a človek sa potom cíti silnejší, tak krstom sa nám odpúšťa dedičný hriech a všetky hriechy, tzn. naša duša je „zahojená“ po hriechoch Kristovou milosťou. 2. V staroveku sa zvykli zápasníci natrieť olejom, aby boli šmykľaví a protivník ich nemohol chytiť. Pomazanie olejom pri krste sa dáva po modlitbe, ktorá sa nazýva exorcizmus. V nej kňaz s vystretými rukami nad dieťaťom prosí Pána Boha, aby zbavil dieťa dedičného hriechu a chránil ho pred hriechom a útokmi zlého ducha. Inými slovami prosí, aby pôsobením Božej milosti bol pokrstený človek „šmykľavý“ a diabol ho nemohol chytiť.

Kresťania sú istým spôsobom takí Boží zápasníci. Sme pomazaní svätým olejom, aby sme v tomto svete bojovali za pravdu, spravodlivosť a lásku. Svätý Pavol na konci svojho života hovorí: „Dobrý boj som bojoval, beh som dokončil, vieru som zachoval.“ (2 Tim 4, 7)

Chcem pripomenúť, že v Svätom písme hebrejské slovo „Mesiáš“ doslova znamená „Pomazaný“. Grécky preklad slova „Pomazaný“ je „Kristus“. Vieme, že všetko sú to tituly Pána Ježiša. Je to preto, že v Starom zákone bol predovšetkým kráľ a kňaz uvedený do úradu pomazaním olejom na hlavu. Odporúčam prečítať 16. kapitolu Prvej knihy Samuelovej o pomazaní Dávida za kráľa. Je to veľmi poučný príbeh. Olej je teda aj symbolom pôsobenia Božieho Ducha, ktorého sme dostali pri sviatosti krstu.

Nádherný je žalm 133, kde sa píše: „Aké je dobré a milé, keď bratia žijú pospolu. Je to sťa vzácny olej na hlave, čo steká na bradu, na Áronovu bradu, čo steká na okraj jeho rúcha.“ Áron bol prvým kňazom Starého zákona, ktorého na Pánov príkaz vysvätil jeho brat Mojžiš. Súčasťou jeho uvedenia do úradu kňaza bolo aj pomazanie olejom. Žalmista k vznešenej a svätej službe kňaza prirovnáva to, keď spoločenstvo (bratia) žije vo vzájomnej harmónii. Nech aj naše rodiny sú pomazané a naplnené Božím Duchom pokoja, lásky a svornosti.

Konkrétne predsavzatia: 1. Porozprávajte sa doma o význame oleja pri krste. 2. Pomodlite sa za našich otcov biskupov, aby boli vždy odvážnymi a múdrymi nástupcami apoštolov. 3. Ak máte v domácnosti deti, môžete použiť rastlinný olej, aby vyskúšali jeho „klzkosť“ a vysvetlite im, že Pán Boh nám sviatosťami dáva silu, aby sa nás zlo nechytilo. 4. Dajte dnes do malej nádobky na stôl olej, aby Vám pripomínal krstné pomazanie olejom, ktorým sme od Pána Boha dostali silu a poslanie byť jeho učeníkmi. 5. Pomodlite sa spolu žalm 133 a proste o pokoj a porozumenie vo Vašej rodine. 6. Aj dnes si môžete spoločne zaspievať alebo vypočuť nejakú kresťanskú pieseň, napríklad: „Život svoj Ti odovzdám“.

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Vonkajšie znaky a gestá pri modlitbe

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie. 

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z nedele Zoslania Ducha Svätého (19.5.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz na Svätodušnú nedeľu je to nad úryvkom Jn 15,26-27; 16,12-15. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188