2. deň: Jozefova vernosť manželke Márii

Keď čítame evanjeliové texty, nevieme si predstaviť Jozefa bez Márie a Máriu bez Jozefa. Evanjelista Lukáš uvádza ako Jozef a Mária prichádzajú spoločne do jeruzalemského chrámu, aby obetovali dieťa Ježiša Pánovi. Simeon ich obidvoch požehnal. Keď sa 12 ročný Ježiš stratil v chráme, opäť Jozef a Mária ho spoločne hľadali. Povzbudzujem manželov a rodičov, aby sa spoločne modlievali, aby liturgický rok prežívali spoločne aj v domácnostiach. Je veľkým požehnaním nielen pre deti, ale aj pre upevnenie vzťahu medzi manželov, keď sú jednotní vo viere. V dnešný deň pamätajme na naše manželstva a rodiny, aby boli jednotné aj v oblasti viery.

AKTIVITY

  • Prečítajme si 2. kapitolu Evanjelia podľa Lukáša
  • Pomodlime sa 2 desiatky z tajomstva radostného ruženca: „ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala“„ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.“
  • Vykonajme si pobožnosť k sv. Jozefovi spoločne pri večernej sv. omši alebo samostatne v domácnosti

VIDEOKATECHÉZA

4.4/5 - (21 votes)