12 dni do návštevy pápeža Františka

Od 1. do 12. septembra aj v našej farnosti začíname našu bezprostrednú prípravu na návštevu Svätého Otca na Slovensku. 

1. Pred sv. omšami v bazilike premietneme vždy krátke video „Minútka s pápežom Františkom“. 

2. Na záver každej sv. omše sa spoločne pomodlíme modlitbu za požehnaný priebeh návštevy pápeža  Františka

3. Adorácie, ktoré sa konajú v bazilike každý štvrtok od 17.00 do 18:00 hod., chceme obetovať na vyprosenie požehnaného priebehu návštevy Svätého Otca na Slovensku.

4. Pozývame všetkých veriacich dobrovoľne prežiť piatok 10. septembra v pôste ako na Veľký piatok(zrieknuť sa mäsa a len 1-krát dosýta sa najesť). Prinesme toto sebazaprenie ako obetu za Svätého Otca a jeho apoštolskú cestu na Slovensko. 

4.2/5 - (14 votes)