12 dni do návštevy pápeža Františka

Plagat-2-720x471 (1).jpg

Od 1. do 12. septembra aj v našej farnosti začíname našu bezprostrednú prípravu na návštevu Svätého Otca na Slovensku. 

1. Pred sv. omšami v bazilike premietneme vždy krátke video „Minútka s pápežom Františkom“. 

2. Na záver každej sv. omše sa spoločne pomodlíme modlitbu za požehnaný priebeh návštevy pápeža  Františka

3. Adorácie, ktoré sa konajú v bazilike každý štvrtok od 17.00 do 18:00 hod., chceme obetovať na vyprosenie požehnaného priebehu návštevy Svätého Otca na Slovensku.

4. Pozývame všetkých veriacich dobrovoľne prežiť piatok 10. septembra v pôste ako na Veľký piatok(zrieknuť sa mäsa a len 1-krát dosýta sa najesť). Prinesme toto sebazaprenie ako obetu za Svätého Otca a jeho apoštolskú cestu na Slovensko.

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Ježiš - vzor a učiteľ modlitby

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z 15. nedele v Cezročnom období (14.7.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz je to nad úryvkom Mk 6,7-13. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188