1. deň: Jozefova dôvera v Boha

Evanjelium podľa Matúša uvádza, že Jozef a Mária plánovali spolu manželstvo a boli spolu už aj zasnúbení. V židovskom náboženstve to znamenalo, že muž a žena voči ostatným si už boli „sľúbení“, avšak spolu nebývali. Zasnúbenie bolo obdobím duchovnej a materiálnej prípravy na budúci spoločný manželský život. Do týchto ich plánov vstúpila udalosť Pánovho zvestovania, keď Mária počala z Ducha Svätého Božieho Syna. Jozef a Mária ako veriaci ľudia počítali vo svojom živote s Božou prítomnosťou a jeho pôsobením. Doteraz ich viera nebola vystavená takejto priamej konfrontácii s dôverou v Božie konanie. Jozef prijal do svojho života tajomstvo počatia Božieho Syna a stal sa súčasťou tohto tajomstva. Aj pre nás zaznieva Pánovo uistenie, ktoré povedal Jozefovi prostredníctvom anjela: „Neboj sa!“. V dnešný deň prosme za dôveru v Božie konanie a keď prídu ťažkosti a skúšky, majme vieru v Boha a nebojme sa! Pán je s nami. 

AKTIVITY

  • Prečítajme si 1. kapitolu Evanjelia podľa Matúša
  • Pomodlime sa 1 desiatok z tajomstva radostného ruženca: „ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.“
  • Vykonajme si pobožnosť k sv. Jozefovi spoločne pri večernej sv. omši alebo samostatne v domácnosti

VIDEOKATECHÉZA

4.1/5 - (33 votes)