Zapájame sa do prípravy na jubilejný rok 2025

Svätý Otec František ohlasil, že rok 2025 bude v Katolíckej cirkvi jubilejným rokom. Zároveň vyzval všetkých veriacich, aby sa dva roky, ktoré predchádzajú tomuto jubileu, zamerali na dve konkrétne témy. Rok 2023 má byť Rokom koncilu. Máme sa venovať novému zahĺbeniu sa do základných tém štyroch koncilových dokumentov, aby sa Cirkev mohla znovu nadýchnuť hlbokého a […]

Pokračovať v čítaní

Pozývame manželov na duchovnú obnovu

Pozývame manželov na Program Amoris, ktorý sa uskutoční v sobotu a v nedeľu popoludní 14. a 15. októbra v priestoroch cirkevnej školy v Kežmarku. Program vždy začína o 14:00 hod. Je zameraný na posilnenie manželstva, lepšie pochopenie manželského partnera a posilnenie vzájomnej dôvery. O deti sa počas programu postarajú animátori. Je potrebné sa zaregistrovať do […]

Pokračovať v čítaní

Modlitba s evanjeliom – 25. cezročná nedeľa (24.9.)

Farnosti Kežmarok a Saletíni na sídlisku Rozkvet v Považskej Bystrici Vám pred každou nedeľou ponúkajú modlitbu inšpirovanú nedeľným evanjeliom. Môže byť modlitbou, ktorú sa pomodlíme v nedeľu ako jednotlivci, alebo v našich rodinách a spoločenstvách. Môžete ju šíriť prostredníctvom sociálnych sietí aj ostatným… Ďakujeme.

Pokračovať v čítaní

Duchovná kytica pre nového diecézneho biskupa

Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle zo Spišskej diecézy, ale aj z iných diecéz, zapojiť sa do duchovnej prípravy pred biskupskou vysviackou menovaného spišského diecézneho biskupa Mons. Františka Trstenského. Po takmer troch rokoch modlitieb chceme takto Pánu Bohu poďakovať za dar nového biskupa a už teraz ho sprevádzať modlitbami a obetami. V rámci mesačnej duchovnej prípravy vás pozývame vytvoriť duchovnú […]

Pokračovať v čítaní

Voľby do Farskej pastoračnej rady

Po uplynutí 5 ročného funkčného obdobia farár František Trstenský vyhlasil voľby do Farskej pastoračnej rady (FPR). Uplynulú nedeľu 17. septembra ste dostali vo Farskom liste hlasovací lístok, v ktorom boli presne pokyny ako hlasovať. Vyplnený hlasovací lístok prineste v túto nedeľu 24. septembra a vhoďte do nádoby, ktorá je umiestnená pri východe z baziliky a označená nápisom“VOĽBY DO FARSKEJ […]

Pokračovať v čítaní

KAIROS 152 – Čnosť sily

V novej sérii môjho podcastu Vám ponúkam zamyslenia nad jednotlivými ľudskými – kardinálnymi čnosťami. Treťou z nich je mravná sila. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Pokračovať v čítaní

Pozvánka na modlitby matiek

Spoločenstvo Modlitieb matiek pozýva mamy, staré mamy a duchovné mamy modliace sa v tomto spoločenstve, na septembrové trojdnie,  ktoré sa uskutoční v dňoch 22., 23. a 24.9. 2023 v Pastoračnom centre Karlovka (budova vedľa baziliky),  vždy o 17.00 hod. Spoločne budeme odprosovať, prosiť a chváliť Boha za seba, naše deti, manželstvá, rodiny. Pozývame aj všetky mamy, […]

Pokračovať v čítaní

Batôžková púť misijných zrniek

Misijné zrnká pozývajú svojich kamarátov, rodičov i všetkých, ktorí sa chcú modliť za misie, v sobotu  23. septembra na pešiu púť na Ľubickú Kalváriu. Púť začneme sv. omšou o 9:30 hod. v cirkevnej škole, odkiaľ  pešo poputujeme na Kalváriu v Ľubici, kde sa spoločne pomodlíme Krížovú cestu, dáme si obed prinesený v našich batôžkoch, a pomodlíme sa ruženec za misie. V prípade nepriaznivého […]

Pokračovať v čítaní

Vyhlásenie Konferencie biskupov Slovenska k voľbám do NR SR

Milí veriaci, drahí bratia a sestry,sme bezprostredne pred voľbami, keď si mnohí kladú nielen otázku koho voliť, ale aj či má vôbec zmysel pristúpiť k volebným urnám. Napriek tomu, že sa medzi ľuďmi rozmohla ľahostajnosť a rezignácia voči celospoločenskému a politickému dianiu, povzbudzujeme vás, aby ste nepodliehali nezáujmu a pasivite, ale rozhodovali ste sa pre zodpovednosť za spoločné dobro […]

Pokračovať v čítaní
1 2 3 97