List farára a duchovného otca farnosti Kežmarok svojim veriacim

Milí bratia a sestry, milí moji farníci, okolnosti rastúceho počtu nakazených koronavírusom a takmer úplný zákaz verejných bohoslužieb vo mne vyvolali túžbu sa vám prihovoriť a povzbudiť vás. Začnem biblickým príbehom. Keď raz Ježiš stál na brehu Galilejského jazera, tlačil sa na neho zástup, lebo chcel počuť Božie slovo. Tu zbadal pri brehu dve lode. Nastúpil na jednu z lodí, […]

Pokračovať v čítaní

Evanjelium podľa Marka

PREHĽAD Autor: Ján MarekAdresáti: Väčšinou kresťania z pohanov, pravdepodobne cirkev v Ríme.Dátum vzniku: Polovica 50. až koniec 60. rokov. Téma: Marek predstavuje Ježiša ako slúžiaceho Mesiáša a Božieho Syna, ktorého smrť zaplatila výkupné za hriešnikov. Chce tým povzbudiť čitateľov, aby vytrvali aj v utrpení a prenasledovaní. Úvod Autor Hoci v knihe nie je žiaden priamy dôkaz o autorstve, podľa jednohlasného svedectva ranej cirkvi […]

Pokračovať v čítaní

Do konca októbra s Evanjeliom podľa Marka

Od 16. októbra začínajú platiť prísne obmedzenia účasti na bohoslužbách. Aj v tejto situácii sa vždy dá niečo robiť pre náš duchovný život. Terajší Svätý Otec František nás často povzbudzuje, aby sme boli v našej viere vynaliezaví. Nech sa naše domácnosti stále viac stávajú domácimi cirkvami, ohniskami viery, kde sa nielen chodíme vyspať, najesť a […]

Pokračovať v čítaní

Podnety pre našu farnosť

Od štvrtka 15. októbra začínajú platiť sprísnené opatrenia, medzi ktoré patrí aj zákaz verejných bohoslužieb. V našej farnosti začneme od tohto dňa priame prenosy svätých omší každý večer o 18:00 hod. a v nedeľu o 10:00 hod. prostredníctvom Kežmarskej televízie a internetu (www.fara-kezmarok.sk – položka „Naživo“ alebo www.kukni.sk). Ponúkam Vám niektoré duchovné inšpirácie do najbližších […]

Pokračovať v čítaní

Neotáčajme sa Pánovi chrbtom

V Bazilike minor svätého Kríža v Kežmarku je na bočnej stene nad sakristiou obraz, ktorý znázorňuje evanjeliový príbeh utíšenia búrky na mori. Často sa naň pozerám. Je zaujímavé sledovať rôzne pozície apoštolov. Je ich presne dvanásť. Niektorí sa úpenlivo obracajú ku svojmu Majstrovi. Reakcie ostatných sú takmer až zúfalé. Jeden skúša veslovať, iný sa bezradne prizerá, ako […]

Pokračovať v čítaní

Škola Božieho slova – 2

V sobotu 3. októbra sa v Bazilike minor svätého Kríža uskutočnilo naše druhé stretnutie nad Božím slovom v rámci aktivity „Škola Božieho slova.“ Rozjímali sme nad evanjeliovým úryvkom o uzdravení ženy trpiacej na krvotok (Mk 5, 25 – 34). Ponúkame zvukovú nahrávku. 5 / 5 ( 1 vote )

Pokračovať v čítaní

Ježišove usmernenie…

K evanjeliu podľa Lukáša 10, 1-12 Drahí bratia a sestry! Ježišove usmernenia pre učeníkov sa zdajú byť trochu prehnané a možno aj ťažko uskutočniteľné. Aj my sa nachádzame v podobnej situácii – tiež tu máme opatrenia, ktoré sa zdajú prehnané a aj ťažko uskutočniteľné a aj nepochopiteľné. No napriek všetkým týmto opatreniam stále máme možnosť […]

Pokračovať v čítaní

Rozlúčka s rokom Božieho slova

Svätý Gregor sa takto vyjadril o Biblii: „Sväté písmo je dlhý list všemohúceho Boha jeho stvoreniam.“ Človek sa hriechom dostal do hlbokej priepasti zla a stratil cestu do neba. Dobrý nebeský Otec mal s ním zľutovanie. Vyšiel mu v ústrety. Napísal mu dlhý list, ktorý mu znova ukazuje cestu spásy. Na prvý pohľad sa tento tajomný list […]

Pokračovať v čítaní

Vráťme sa s radosťou k Eucharistii

Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí poslala 12. septembra predsedom biskupských konferencií celého sveta list schválený Svätým Otcom Františkom ohľadom slávenia svätých omší počas a po pandémii COVID-19. V úvode listu sa konštatuje, že pandémia poprevracala nielen správanie v rodinách, sociálnych vzťahoch, ekonomike, práci, ale zasiahla aj život veriacich vrátane liturgického slávenia. Šírenie vírusu […]

Pokračovať v čítaní

Kurz lektorov a žalmistov – nahrávky

Ponúkame nahrávky prednášok, ktoré zazneli v Bazilike minor svätého Kríža v Kežmarku počas kurzu určeného pre lektorov a žalmistov, ktorý sa konal 19.9.2020. Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.

Pokračovať v čítaní