Získali sme významnú dotáciu na obnovu Kaplnky sv. Jána Nepomuckého

Prešovský samosprávny kraj (PSK) podporil našu žiadosť o dotáciu na rekonštrukciu prícestnej kaplnky sv. Jána Nepomuckého, ktorá je v havarijnom stave. Táto kaplnka sa nachádza na križovatke ulíc Tehelňa a Michalská. PSK podporil túto obnovu vo výške 61 200,- EUR. Chceme sa osobitne poďakovať tým poslancom PSK za okres Kežmarok, ktorí v rámci programu „Výzva región […]

Pokračovať v čítaní

Stretnutie služobníkov Ježišovho veľkňazského Srdca

Všetkých členov, ctiteľov Božieho Srdca a tiež tých, ktorí sa chcú modliť a obetovať za kňazov spoločne s nami, pozývame do Baziliky sv. Kríža v pondelok 4.7. o 14.00 hod. Program stretnutia: – spoločná modlitba za kňazov (za súčasné aj za nové kňazské povolania); – bližšie predstavenie spoločenstva, – prednáška o Ježišovom Najsvätejšom Srdci.

Pokračovať v čítaní

Odpust v Mariánskom kostole a fatimská sobota

V sobotu 2.7. na sviatok Návštevy Panny Márie bude v Mariánskom kostole o 10:00 hod. odpustová slávnosť. O 9:00 hod. sa začne pobožnosť k Fatimskej Panne Márii v rámci prvej soboty v mesiaci. Pozývame všetkých veriacich, zvlášť mariánskych ctiteľov. 

Pokračovať v čítaní

Pozývame Vás na koncert

V utorok 28. júna o 19:00 hod. v Mariánskom (Paulínskom) kostole na Hradnom námestí v Kežmarku vystúpi Art Pilgrims duo. Preklad ich názvu prezrádza, že sú to dvaja pútnici umenia: Ľubomír Kopkáš a Timotej Zavacký. Dobrovoľné doporučené vstupné: 4,- EUR.

Pokračovať v čítaní

KAIROS 087 – Peter, miluješ ma?

Posledná kapitola Jánovho evanjelia ponúka známu udalosť, keď sa Pán Ježiš pýta na Petrovu lásku. V tejto časti podcastu sa dozviete, aké je posolstvo tejto evanjeliovej udalosti. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Pokračovať v čítaní

Získali sme dotáciu na obnovu bočného oltára

Naša farnosť Kežmarok podala ešte v decembri 2021 žiadosť na Ministerstvo kultúry SR v rámci projektu „Obnovme si svoj dom“ na financovanie dokončenia obnovy bočného oltára apoštolov, ktorý sa zložil z baziliky a už viac ako 2 roky čakal kvôli nedostatku financií na reštaurovanie. Naším zámerom je, aby oltár bol obnovený a inštalovaný na pôvodné miesto v […]

Pokračovať v čítaní
1 2 3 55