Roráty 2021 – Všetko je pripravené a v pondelok 29. novembra začíname!

Začal sa Advent. V kostole pri sv. omšiach v sprievode s lampášikmi sme mali sláviť naše rorátne sv. omše pre deti. Kvôli pandémii je však všetko úplne inak, ale nedáme sa odradiť. Od pondelka 29. novembra každý pracovný deň vždy o 17:30 hod. budú priame prenosy adventných príhovorov pre deti. Sledujte nás prostredníctvom Kežmarskej televízie […]

Pokračovať v čítaní

Zažnime prvú sviecu – sviecu prorokov

Začíname advetné obdobie. Je to čas stíšenia a pokánia. Buďme ostražití, aby nám materiálne veci nezakryli skutočný zmysel Adventu a Vianoc. Dnes na 1. adventnú nedeľu pri zažatí prvej sviece na adventom venci, pamätajme na vernosť Pána Boha prisľúbeniam, ktoré hovoril prostredníctvom prorokov. Pripravoval ľudské srdcia na príchod Mesiáša. Domácu liturgiu pri adventom venci si stiahnete […]

Pokračovať v čítaní

Ponúkame Vám domácu liturgiu pri adventnom venci

Opäť aj tento rok sme pre Vás pripravili pobožnosť, ktorú sa môžete pomodliť vždy, keď na Vašom adventnom venci každú nedeľu zažnete novú sviecu. Každej svieci sme dali konkrétny názov. Prvou je svieca prorokov, pri ktorej budeme prosiť za nás samotných, aby sme boli prorokmi pre dnešný svet. Druhou je svieca mesta Betlehema, pri ktorej budeme […]

Pokračovať v čítaní

Stiahnite si bezplatne elektronickú verziu knihy o Svätej omši

Liturgická komisia Konferencie biskupov Slovenska pri príležitosti uvedenia obnoveného vydania Rímskeho misála dáva bezplatne k dispozícii elektronickú verziu knihy katechéz o svätej omši. Katechézy sú rozdelené do dvoch častí. V prvej je predstavená náuka Katolíckej cirkvi ohľadom slávenia Eucharistie so snahou odpovedať na otázky: čo sa slávi, kto slávi, prečo sa slávi a ako sa slávi. V […]

Pokračovať v čítaní

Požehnáme obnovenú Kaplnku Kristovho pádu

Doteraz bola táto kaplnka pri bývalom Tatraľane pri križovatke smerom na Rakúsy často nepovšimnutá, keďže úroveň okolitej vozovky sa výrazným spôsobom zdvihla. V tomto roku sa farnosť Kežmarok rozhodla túto kaplnku zreštaurovať. K obnove sme mohli pristúpiť aj vďaka dotácii Prešovského samosprávneho kraj vo výške 50% nákladov. Zvyšok financií hradí naša farnosť. TERAZ NA 1. ADVENTNÚ […]

Pokračovať v čítaní

Požehnáme Vám adventné vence

Ponúkame Vám možnosť, že požehnáme adventné vence, ktoré si vyrobíte alebo kúpite. PRINESTE ICH V NEDEĽU 28.11. POPOLUDNÍ K BAZILIKE SV. KRÍŽA O 14:00 HOD. Adventný veniec má byť jednoduchý. Nemá byť bohato zdobený, lebo to nie je vianočná výzdoba! Má vyjadrovať skromnosť a stíšenie v čase Adventu. Povzbudzujeme Vás, aby ste sa pri adventných vencoch spolu […]

Pokračovať v čítaní

KAIROS 057 – Úcta svätých je biblická

Niekedy z prostredia evanjelikálnych cirkví a spoločenstiev zaznieva výhrada o úcte svätých, ako ju vyznáva Katolícka cirkev. V tejto časti môjho podcastu sa dozviete, prečo spoločenstvo svätých jedine vďaka spojeniu s Kristom môže vyprosovať od Krista milosti pre ostatných. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Pokračovať v čítaní

Ako koronakríza poznačila Cirkev

Pre tých, ktorí chcú prehĺbiť svoje poznanie náuky Katolíckej cirkvi ponúkame tzv. Kolokvium nad vybranými otázkami katolíckej teológie. Ide o sériu 7 prednášok s diskusiou. Najbližšie stretnutie bude  v sobotu 27. novembra Prednášajúcim bude bývalý kaplán v Kežmarku ThLic. Anton Ziolkovský, PhD., ktorý je v súčasnosti riaditeľom Katolíckeho biblického diela a farárom v Novej Lesnej. Bude […]

Pokračovať v čítaní

Vyjadrili sme solidaritu s prenasledovanými pre vieru

V stredu 24.11. sa konala tzv. Červená streda, keď sa celý svet spojil, aby sa aj týmto spôsobom poukázalo na extrémne porušovanie ľudského práva na slobodu vierovyznania v rôznych častiach sveta. Červená je farba krvi, je farbou mučeníkov. Málokto vie, že najviac prenasledovaní sú kresťania. Až 300 miliónov ľudí na našej planéte je utláčaných, lebo sa hlási k viere v […]

Pokračovať v čítaní
1 2 3 30