Domov

Elektronický zápis na sväté omše

Návod, ako sa zapísať na svätú omšu nájdete v rezervačnom systéme.

Prihláška na letné farské výlety 2021

Leto s Božím slovom

4. otázka

Pán Ježiš začal svoje verejné účinkovanie v rodnom Nazarete. V tamojšej synagóge čítal z Knihy proroka Izaiáša. Pán Ježiš prišiel ohlásiť Pánov milostivý rok. Je to označenie pre tzv. jubilejný rok, keď sa odpúšťali dlžoby a otrokom sa dávala sloboda. Ako často sa v Starom zákone slávil jubilejný rok?

Svoje správne odpovede môžete zasielať v priebehu týždňa až do nasledujúcej nedele dopoludnia!

Elektronický zápis na POKLONU NAJSVÄTEJŠEJ OLTÁRNEJ SVIATOSTI – ONLINE rezervácie

Návod, ako sa zapísať na modlitbu ruženca nájdete v rezervačnom systéme – kliknutím tu.

Milí návštevníci,

vitajte na stránke rímskokatolíckej farnosti Kežmarok, ktorá patrí do Spišskej diecézy.

Cez túto stránku vám chceme priblížiť našu farnosť, kňazov, spoločenstvá a tiež pamiatky, medzi ktorými najvýznamnejšou je Bazilika minor sv. Kríža. Srdečne vás pozývame aj na reálnu, nielen virtuálnu návštevu kežmarskej farnosti a jej pamiatok.

Ďakujeme za návštevu a prajeme krásny deň!

Deň Služba v kancelárii
Pondelok
7:30 - 9:30
15:00 - 17:00
Utorok
7:30 - 9:30
---
Streda
7:30 - 9:30
15:00 - 17:00
Štvrtok
7:30 - 9:30
---
Piatok
---
15:00 - 16:00

Viac informácií k službe v kancelárii kliknutím tu.

?img=1&colors=ffffff;b49543;333333;ffffff
Nestali sme sa už aj my súčasťou nekončiacich pretekov – vždy nové oblečenie, nové zážitky, úspešná kariéra? Slová Pána Ježiša v nedeľnom evanjeliu zaznievajú veľmi jasne: „Nezháňajte sa za pominuteľným pokrmom, ale za pokrmom, ktorý ostáva pre večný život, a ten vám dá Syn človeka.“ Sme vyzvaní prekročiť snahu zasýtiť iba naše pozemské potreby. Čo z toho pozemského si v okamihu smrti vezmeme so sebou? Myslime na život viery, na našu dušu a na večnosť.