Domov

Elektronický zápis na sväté omše

Návod, ako sa zapísať na svätú omšu nájdete v rezervačnom systéme.

Literárna súťaž o sv. Jozefovi

Otázka č. 1: Z ktorej knihy Starého zákona pochádzali texty, ktoré boli uložené v škatuľkách, ktoré boli pripevnené remienkami na čele a na zápästí mladého Jozefa?

Otázka č. 2: Kedy bol zvitok s textom Zákona nepoužiteľný a čo sa s takým zvitkom malo urobiť?

Otázka č. 3: O akej náboženskej téme mladý Jozef rád rozprával? Hovoril o nej aj v deň, keď sa stal synom Zákona.

Otázka č. 4: Kto ponúkal mladému Jozefovi štúdium v rabínskej škole v meste Sefforis?

Otázka č. 5: Pri zásnubách dostali Jozef a Mária zvláštny dar, ktorý bol vyzdobený obrázkami stolárskych a tesárskych nástrojov. Čo to bolo?

Otázka č. 6: Čoho bola znakom šatka, ktorú mala Mária ako zasnúbená žena nosiť na hlave?

Otázka č. 7: Koľko dní zvyčajne trvala cesta z Jeruzalema do Nazareta?

Otázka č. 8: Ako sa menom volali budúci svokrovci sv. Jozefa?

Otázka č. 9: Čo sa úsmevne hovorí, že robí Boh od chvíle, keď stvoril svet?

Elektronický zápis na POKLONU NAJSVÄTEJŠEJ OLTÁRNEJ SVIATOSTI – ONLINE rezervácie

Návod, ako sa zapísať na modlitbu ruženca nájdete v rezervačnom systéme – kliknutím tu.

Milí návštevníci,

vitajte na stránke rímskokatolíckej farnosti Kežmarok, ktorá patrí do Spišskej diecézy.

Cez túto stránku vám chceme priblížiť našu farnosť, kňazov, spoločenstvá a tiež pamiatky, medzi ktorými najvýznamnejšou je Bazilika minor sv. Kríža. Srdečne vás pozývame aj na reálnu, nielen virtuálnu návštevu kežmarskej farnosti a jej pamiatok.

Ďakujeme za návštevu a prajeme krásny deň!

Deň Služba v kancelárii
Pondelok
7:30 - 9:30
15:00 - 17:00
Utorok
7:30 - 9:30
---
Streda
7:30 - 9:30
15:00 - 17:00
Štvrtok
7:30 - 9:30
---
Piatok
---
15:00 - 16:00

Viac informácií k službe v kancelárii kliknutím tu.

?img=1&colors=ffffff;b49543;333333;ffffff
V druhom čítaní dnešnej nedele počujeme výnimočné slová: „Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás.“ Ľudskej láske, často, žiaľ, chýba nezištnosť a čistota úmyslov. Božia láska je iná. Neriadi sa príťažlivosťou alebo túžbou po moci. Je to láska, ktorá nemiluje podľa zásluh, víta vzpurného syna a ponúka priateľstvo tomu, kto sa chystá zradiť. Je to vzťah lásky medzi Otcom a Synom Ježiša, ktorú nám Syn ukázal. Napodobňujme ju!