Sväté misie

V našej farnosti sa uskutočnia sväté misie od 19.10.2019 do 27.10.2019, ktoré budú viesť pátri redemptoristi na čele s pátrom Michalom Zamkovským, CSsR.

Môžete si stiahnuť a vytlačiť záložku do knihy – modlitbu za sväté misie vo farnosti.

Okrem spomenutého si môžete prečítať rozhovor o misiách s pátrom Michalom Zamkovským: