Rezervačný systém pre miništrantov

Podľa vyhlášky 208 ÚVZ SR §1 ods. 3 pís. b je pre účasť na bohoslužbách udelená výnimka z povinnosti preukázať sa negatívnym testom na ochorenie COVID-19 alebo iným aktuálne platným potvrdením ako náhrada za negatívny test.

[ameliaevents tag=“ministranti“]

Postup pri rezervácii

 1. V rezervačnom systéme vyššie vyberieme ten dátum a čas svätej omše, o ktorý máme záujem.
 2. Zvolíme si počet osôb na jednu rezerváciu (napr. ak ide 4-členná rodina spolu, vyberie si 4 miesta).
  Do počtu zúčastnených sa nepočítajú deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby.
  V prípade, ak sme si zvolili väčší počet osôb ako 1, dbajme na to, že musíme prísť do kostola SPOLU.
 3. V ďalšom kroku sa nám zobrazí výzva na vloženie osobných údajov, ktoré sa prepoja s rezerváciou.
  Povinné polia sú Meno, Priezvisko a E-mail. Telefón je voliteľné pole.
  V reakcii na Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 (tiež známe ako GDPR) sú všetky poskytnuté osobné údaje, ale aj všetky uchovávané údaje v rámci rezervačného systému chránené podľa zákona č. 18/2018 Z. z. (zákon o ochrane osobných údajov). Viac informácií na gdpr.kbs.sk.
 4. Po kliknutí na tlačidlo „Potvrdiť“ nám systém ohlási, či sa rezervácia podarila alebo sa niekde vyskytla chyba.
 5. Ak rezervácia prebehla úspešne, do emailu nám prídu detailné informácie o rezervácii.

P.S. K dispozícii je aj tzv. „Správa rezervácie„, ktorá nám zobrazí všetky potvrdené/zrušené rezervácie na použitý email. Zobraziť si ju môžeme kliknutím na link v emaili (Spravovať rezerváciu(e)) alebo prostredníctvom tohto odkazu, na ktorom je potom potrebné zadať email s ktorým sme si zarezervovali termín. Na daný email nám následne príde link, ktorý bude odkazovať na správu rezervácie.

Prihlásením sa zaväzujete vo svedomí, že na svätú omšu určite prídete.
Ak by ste nemohli prísť, stornujte svoju rezerváciu kliknutím na odkaz v emaili.

Otázky týkajúce sa rezervácií píšte, prosíme, na emailovú adresu: rezervacia@fara-kezmarok.sk.