Pripravujeme vianočné darčeky pre ľudí v Domove dôchodcov

Opäť aj tento rok chceme aj vo Vašom mene pripraviť vianočné darčeky seniorom, ktorí bývajú v Domove dôchodcov, kde počas roka chodíme slúžiť sv. omše. Žije v ňom približne 95 klientov a pracuje 80 zamestnancov. Pôjde o praktické balíčky, v ktoých budú pre každého drobné hygienické potreby. Ak sa chcete zapojiť, ponúkame Vám možnosť prispieť […]

Pokračovať v čítaní

Máme rorátne sv. omše pre deti

V našej farnosti opäť prebiehajú osobitné rorátne sv. omše pre deti. Slávia sa každý pracovný deň (pondelok-piatok) o 16:30 hod. v bazilike. Detí sprevádza svätý dedko Joachim, ktorý bol dedkom Pána Ježiša. Rozpráva deťom biblické príbehy zo Starého zákona. Každú sv. omšu začíname spoločným sprievodom s lampášikmi cez kostol. Pozývme nielen deti, ale aj rodičov, starých rodičov a […]

Pokračovať v čítaní

RTVS nahrávala adventnú reláciu s deťmi našej farnosti

Pod záštitou farnosti Kežmarok a našej milej p.učiteľky Serafky z rehole sestier Satmárok piekli a tvorili deti z Materskej školy sv. Kríža rôzne sladké dobroty do relácie ORIENTÁCIE pre RTVS. Vysielať sa bude táto relácia ORIENTÁCIE na Dvojke v nedeľu 4.12. o 13:50 a v repríze v pondelok 5.12. o 9:35.  Srdečne Vás pozývame k jej […]

Pokračovať v čítaní

Pozvánka na Deň otvorených dverí

Gymnázium sv. Jána Pavla II. v Poprade pozýva ôsmakov a deviatakov na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v piatok 16.12. od 9:00 do 13:00 hod. v budove školy. Gymnázium vo svojom vzdelávacom programe posilňuje výučbu cudzích jazykov, prírodovedných predmetov a informatriky. Navyše ponúka bezpečné prostredie s dôrazom na osobnostný a duchovný rast svojich žiakov. 

Pokračovať v čítaní

Ekumenické stretnutie pri adventnom venci

Na 1. adventnú nedeľu 27.11. sa o 15:00 hod. uskutoční Ekumenické stretnutie pri adventnom venci v parku pred Mestskou knižnicou. Stretnutie bude spojené so zažatím 1. adventnej sviece. Srdečne Vás pozývame.  

Pokračovať v čítaní

Ponúkame Vám domácu liturgiu pri adventnom venci

Pripravili sme pre Vás pobožnosť, ktorú sa môžete pomodliť vždy, keď na Vašom adventnom venci každú nedeľu zažnete novú sviecu. Každej svieci sme dali konkrétny názov.  Prvou je svieca nádeje, pri ktorej prosíme o kresťanskú nádej pre nás i pre celý svet. Druhou je svieca pokoja, pri ktorej prosíme za pokoj na celom svete, zvlášť na […]

Pokračovať v čítaní

PODOBENSTVO Č. 12 – O márnotratnom synovi

Každý piatok o 16:30 hod. v bazilike slávime sv. omše pre deti, na ktorých rozprávame o Ježišových podobenstvách. Deti dostanú krabičku, do ktorej si zbierajú symboly jednotlivých podobenstiev. Taktiež sa aj súťaží a na konci sv. omše vylosované deti dostanú odmenu. Ponúkame Vám prepis kázne o márnotratnom synovi, ktorý sa opäť vrátil do otcovského domu. Na konci nájdete […]

Pokračovať v čítaní

Adventný veniec, ktorý pomáha

Za pomoci nášho p. kaplána Andreja a ochotných ľudí sme pripravili pre Vás adventné vence, ktoré si budete môcť zakúpiť. Predávať sa budú v budove Charity vedľa baziliky vo štvrtok 24. novembra po skončení rannej sv. omše, ktorá začína o 8:30 alebo po skončení večernej sv. omše, ktorá začína o 18:00 hod. V piatok 25.  novembra po […]

Pokračovať v čítaní
1 2 3 44