3. deň: Jozefova starostlivosť o Božieho Syna

V našom prežívaní viery sme zvyknutí prosiť Pána o jeho pomoc v našom živote. V prípade Jozefa a Márie môžeme povedať, že to Boh sa obrátil na nich s prosbou, aby prijali a starali sa o jeho Syna na zemi. Jozef sa pre Ježiša nestal pozemským otcom na spôsob nejakej „roly“, ako to vidíme v […]

Pokračovať v čítaní

2. deň: Jozefova vernosť manželke Márii

Keď čítame evanjeliové texty, nevieme si predstaviť Jozefa bez Márie a Máriu bez Jozefa. Evanjelista Lukáš uvádza ako Jozef a Mária prichádzajú spoločne do jeruzalemského chrámu, aby obetovali dieťa Ježiša Pánovi. Simeon ich obidvoch požehnal. Keď sa 12 ročný Ježiš stratil v chráme, opäť Jozef a Mária ho spoločne hľadali. Povzbudzujem manželov a rodičov, aby […]

Pokračovať v čítaní

1. deň: Jozefova dôvera v Boha

Evanjelium podľa Matúša uvádza, že Jozef a Mária plánovali spolu manželstvo a boli spolu už aj zasnúbení. V židovskom náboženstve to znamenalo, že muž a žena voči ostatným si už boli „sľúbení“, avšak spolu nebývali. Zasnúbenie bolo obdobím duchovnej a materiálnej prípravy na budúci spoločný manželský život. Do týchto ich plánov vstúpila udalosť Pánovho zvestovania, […]

Pokračovať v čítaní

TRIDUUM SV. JOZEFA

Pred slávnosťou svätého Jozefa Vás pozývame zamyslieť sa nad mužom, ktorému Boh zveril na zemi starostlivosť o svojho Syna a jeho matku. Naše triduum – trojdnie chceme zamerať na tri vlastnosti tohto skromného svätca z Nazareta:  Dôvera v Boha v náročných životných situáciách Vernosť manželke Márii Starostlivosť o Božieho Syna Vytvorte si v domácnosti „kútik […]

Pokračovať v čítaní