Prešovský samosprávny kraj podporil vypracovanie projektovej dokumentácie

Prešovský samosprávny kraj (PSK) podporil náš projekt, ktorým je vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu budovy v areáli Baziliky sv. Kríža – objekt pri zvonici – vo výške 9000,- EUR (žiadali sme 10 000,- EUR). Vďaka dotácii PSK túto projektovú dokumentáciu pripravíme v jednotlivých etapách podľa finačných možností. Táto budova je vo veľmi zlom, až v kritickom technickom stave. […]

Pokračovať v čítaní

Projekt prestavby podporený Prešovským samosprávnym krajom

V rámci výzvy Prešovského samosprávneho kraja (PSK) sme uspeli v žiadosti o dotáciu vo výške 10 000,- EUR na obnovu budovy Pastoračno-kultúrneho centra v Stráňach pod Tatrami, ktorá je filiálkou našej farnosti (filiálka v cirkevnom slovníku znamená obec, ktorá nemá vlastný farský úrad, a preto je zverená do duchovnej starostlivosti inej farnosti). Celkový rozpočet projektu je […]

Pokračovať v čítaní

Prebieha rekonštrukcia kaplnky, ktorú podporil Prešovský samosprávny kraj

Prešovský samosprávny kraj (PSK) podporil našu žiadosť o dotáciu na rekonštrukciu prícestnej kaplnky sv. Jána Nepomuckého, ktorá leží na križovatke ulíc „Tehelňa“ a „Michalská“ v Kežmarku. Projekt rieši sanáciu, odvlhčenie a stavebnú obnovu tejto barokovej stavby, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou. PSK podporil realizáciu obnovy dotáciou vo výške 61 200,- EUR. Celkový rozpočet je 87 […]

Pokračovať v čítaní

Kontrolný deň v reštaurátorskej dielni

Už viac ako dva roky je zložený bočný oltár apoštolov z našej Baziliky povýšenia sv. Kríža. V januári 2022 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kežmarok, podpísala zmluvu o diela s reštaurátorskou dielňou Veroniky Daneček Šmigrovskej v Seredi s termínom dokončenia a inštalácie oltára v januári 2023. Zároveň farnosť Kežmarok úspešne podala žiadosť na Ministerstvo kultúry SR v […]

Pokračovať v čítaní

Naša farnosť podala viaceré projekty na obnovu budov a kultúrnych pamiatok

Ministerstvo kultúry SR zverejnilo ešte v decembri 2021 výzvu “Obnovme si svoj dom” na podávanie projektov  na obnovu národných kultúrnych pamiatok.  Naša farnosť Kežmarok podala projekt na financovanie obnovy bočného oltára apoštolov, ktorý sa zložil z baziliky a už viac ako 2 roky čakal kvôli nedostatku financií na reštaurovanie. Naším zámerom je, aby oltár bol obnovený a […]

Pokračovať v čítaní

Realizujeme osadenie tabuľových malieb

V týchto dňoch prebieha v Bazilike sv. Kríža v Kežmarku inštalácia tabuľových malieb. Na ich reštaurovanie sme získali dotáciu z Ministerstva kultúry SR v programe „Obnovme si svoj dom“ vo výške 10 000,- EUR. Zvyšnú sumu z požadovanej sumy 15 506,- EUR bude financovať farnosť Kežmarok. Do Vianoc bude ich umiestnenie hotové. Tešíme sa, že […]

Pokračovať v čítaní

Projektová dokumentácia bola vypracovaná aj s podporou Prešovského samosprávneho kraja

Budova bývalej materskej školy v našej filiálke Stráne pod Tatrami má nevyhovujúce podmienky. Postupnými krokmi chceme pristúpiť k rekonštrukcii objektu, aby naďalej slúžil ako pastoračné, kultúrno-spoločenské centrum. Uplynulé mesiace bola vypracovaná projektová dokumentácia, ktorá umožní v budúcich rokoch pristúpiť k realizácii stavebných úprav a prestavby objektu. Na túto dokumentáciu poskytol dotáciu Prešovský samosprávny kraj vo […]

Pokračovať v čítaní

Revitalizovali sme ovocnú záhradu

V priebehu leta a jesene sa nám podarilo postupne revitalizovať aj prednu tzv. ovocnú záhradu vedľa farskej budovy. Zo zarastenej „džungle“ sa stalo skutočne upravené pekné miesto. Ďakujeme Technickým službám, mesto Kežmarok, za vykonanie objednaných prác a najmä všetkým dobrovoľníkom za pomoc pri úprave terénu. Pozbierali sme aj úrodu jabĺk. Záhrada je pripravená na zazimovanie […]

Pokračovať v čítaní

Informačná brožúrka o našej bazilike

Bazilika minor sv. Kríža v Kežmarku je významnou duchovnou a kultúrnou stavbou, ktorá sa stáva cieľom aj pre mnohých pútnikov a turistov z domova a zo zahraničia. Pripravili sme preto krátku informačnú brožúrku v piatich jazykoch. V spolupráci a s podporou Prešovského samosprávneho kraja sme ju dali vytlačiť. Nech poslúži všetkým návštevníkom našej baziliky a […]

Pokračovať v čítaní