Dokončili sme obnovu farského dvora

Podarilo sa nám obnoviť farský dvor, ako sa môžete presvedčiť v obrazovej galérii. V budúcnosti ho chceme využívať aj pri rôznych farských stretnutiach. Všetkým veriacim ďakujeme za finančnú podporu a milodary. V tejto 2. etape objednané práce vykonali Technické služby, s.r.o. Kežmarok, registrovaný sociálny podnik a Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok. Bola položená dlažba v ďalšej […]

Pokračovať v čítaní

Pokračuje obnova Kaplnky Kristovho pádu

Priaznivé počasie umožňuje, aby pokračovali ďalej práce na obnove Kaplnky Kristovho pádu. Kaplnka dostala novú šindľovú strechu. Vnútri kaplnky bola objavená pôvodná baroková dlažba z tehál. Bolo dokončené odvádzanie vody, ktoré ochráni v budúcnosti kaplnku pred vlhosťou. Kaplnka dostáva nové omietky. Verím, že Kristus, ktorý nesie kríž obrátený smerom k nášmu mestu Kežmarok, prináša svojou […]

Pokračovať v čítaní

Prebieha sanácia Kaplnky Kristovho pádu

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kežmarok, získala dotáciu Prešovského samosprávneho kraja v rámci projektu Podpora kultúrych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok. Predpokladané ukončenie prác je do konca októbra 2021. Projekt rieši sanáciu, odvlhčenie a odvodnenie barokovej prícestnej krížovej kaplnky Kristovho pádu pod krížom z roku 1792 ležiacej na križovatke ulíc „Pod traťou“ a „Michalská“ v Kežmarku. […]

Pokračovať v čítaní

Zapájame sa do Dňa odkvapov v Kežmarku

Naša farnosť sa zapojila do výzvy Pamiatkového úradu Slovenskej republiky a prihlásili sme sa do projektu čistenia odkvapov s budovami: Bazilika minor sv. Kríža, Mariánsky kostol, Farský úrad, budova Charity, budova pri Bazilike, Dom pionierov. Dňa 3. septembra prebehne čistenie odkvapov a drobné opravy striech v celej Pamiatkovej rezervácii mesta Kežmarok. Toto čistenie uskutočnia profesionáli […]

Pokračovať v čítaní

Výmena okien dokončená

Farnosť Kežmarok v týchto dňoch uskutočnila na budove pastoračného, kultúrno-spoločenského centra na filiálke v Stráňach pod Tatrami výmenu okien. Projekt je podporený Prešovským samosprávnym krajom vo výške 1490,- EUR v rámci výzvy Mikroprogram PSK 2021. Zvyšné náklady financuje farnosť Kežmarok. Teraz nás čakajú ešte vysprávky okolo okien.

Pokračovať v čítaní

Realizujeme výmenu okien

Farnosť Kežmarok realizuje na budove pastoračného, kultúrno-spoločenského centra na filiálke v Stráňach pod Tatrami výmenu okien. Projekt je podporený Prešovským samosprávnym krajom vo výške 1490,- EUR v rámci výzvy Mikroprogram PSK 2021. Zvyšné náklady financuje farnosť Kežmarok.

Pokračovať v čítaní

Získali sme dotáciu na vypracovanie projektovej dokumentácie pastoračného centra

Budova bývalej materskej školy v našej filiálke Stráne pod Tatrami slúži v súčasnosti ako pastoračné, kultúrno-spoločenské centrum. Postupnými krokmi chceme pristúpiť k rekonštrukcii objektu. Za týmto cieľom sme podali žiadosť o pridelenie dotácie na vypracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu stavebných úprav a prestavby objektu. Prešovský samosprávny kraj nám poskytol dotáciu.

Pokračovať v čítaní

Získali sme dotáciu na výmenu okien v pastoračnom centre

Budova bývalej materskej školy v našej filiálke Stráne pod Tatrami slúži v súčasnosti ako pastoračné, kultúrno-spoločenské centrum. Postupnými krokmi chceme pristúpiť k rekonštrukcii objektu. Za týmto cieľom sme podali žiadosť o pridelenie dotácie na výmenu okien a boli sme úspešní. Prešovský samosprávny kraj nám poskytol dotáciu.

Pokračovať v čítaní