Nedeľný bonus: 7. symbol krstu – Krizma

Celý týždeň sme si v našej farnosti pripomínali symboly krstu. Zajtra – v nedeľu Pánovho krstu si pri sv. omši vysielanej v priamom prenose o 11:00 hod. obnovíme naše krstné sľuby. Dnes Vám ponúkam ešte jeden – „bonusový“ symbol, nech ich máme pekne sedem, čo je v Svätom písme číslo plnosti:-) Tento symbol môže byť […]

Pokračovať v čítaní

6. symbol krstu – Krstný patrón

Prvá otázka, ktorú pri obrade krstu kňaz kladie rodičom, znie: „Aké meno daváte svojmu dieťaťu?“ Na prvé počutie sa zdá zbytočná, veď predsa meno dieťaťa už matka oznámila pri narodení v pôrodnici a potom je zaregistrované aj na matričnom úrade. Táto otázka má hlboký biblický základ. V prvej knihe Svätého písma v knihe Genezis je […]

Pokračovať v čítaní

5. symbol krstu – Svieca

A Boh riekol: „Buď svetlo!“ Toto je prvé slovo Boha v Svätom písme, ktorým sa prihovára, keď vstupuje prostredníctvom svätopiscov do sveta ľudskej reči. My, ľudia elektrického osvetlenia, si uvedomujeme dar svetla asi len vtedy, keď nečakane vypne prúd a ocitneme sa v tme. Ježiš Kristus o sebe vyhlásil: „Ja som svetlo sveta“ a zároveň […]

Pokračovať v čítaní

4. symbol krstu – Biele rúcho

V staroveku sa sviatosť krstu vysluhovala iba raz v roku na Veľkú Noc. Pred krstom sa človek najskôr obrátil na západ, aby sa zriekol zlého ducha. Potom sa obrátil na východ a vyznal svoju vieru v Boha Otca, Syna a Ducha Svätého. Potom bol pokrstený. Východná svetová strana je symbolom Krista. Ako slnko vychádza na […]

Pokračovať v čítaní

3. symbol krstu – Voda

Dnes je slávnosť Zjavenia Pána, pri ktorej sa za bežných okolností zvykne požehnávať voda. Keď bude znova možnosť sláviť verejné bohoslužby, tak potom ohlásime obrad požehnania trojkráľovej vody. Voda má dvojitú krásnu symboliku: 1. Je zdrojom života. Stačí si spomenúť, ako je potrebné polievať kvety v domácnosti alebo zeleninu na záhrade. Kde je voda, tam […]

Pokračovať v čítaní

2. symbol krstu – Olej

Pri krste sa používa čistý olivový olej. Požehná ho otec biskup na Zelený štvrtok pri sv. omši, ktorá sa volá „sv. omša svätenia olejov“. Pri krste sa pomazanie uskutočňuje na hruď dieťaťa. Je to z dôvodu dvojitej symboliky. 1. Ako v bežnom živote má olej liečivé a hojivé účinky a človek sa potom cíti silnejší, […]

Pokračovať v čítaní

1. symbol krstu – Kríž

Pri vysluhovaní sviatosti krstu kňaz dá kríž na čelo krstenca a potom vyzve rodičov a krstných rodičov, aby aj oni poznačili dieťa na čele znakom Krista, nášho Spasiteľa. Kríž – to je prvé vyznanie viery. Kríž je Kristus. Zdá sa, že prežehnanie je obyčajným úkonom, ale má nádhernú symboliku. Najskôr sa dlaňou dotknem čela. Je […]

Pokračovať v čítaní

Rozprávajme sa o sviatosti krstu

Presne o týždeň 10. januára budeme sláviť nedeľu Pánovho krstu, ktorou sa skončí vianočné obdobie. Máme pred sebou celý týždeň, ktorý Vás pozývam prežiť s pohľadom upriameným na sviatosť krstu. Každý deň uvažujme v našich rodinách o jednom symbole, ktorý sa používa počas obradu sviatosti krstu. Začíname už teraz v pondelok. Dajte vedieť aj ostatným. […]

Pokračovať v čítaní