Štvrtá adventná kázeň o odpustení a láske k Cirkvi

Milí bratia a sestry, v túto štvrtú adventnú nedeľu zakončíme naše kázne, v ktorých sa Vám prihováram na vybrané témy, ktoré do kresťanstva priniesla dnešná doba. V túto štvrtú nedeľu Adventu najskôr chcem hovoriť o hriechu a odpustení.   1. Hriech a odpustenie Doktor Fred Luskin, profesor na prestížnej univerzite v americkom Stanforde, je vedúcim výskumného projektu o odpustení. Na túto tému […]

Pokračovať v čítaní

Tretia adventná kázeň o kultúre striedmosti a rozprávaní o viere

Milí bratia a sestry, aj v túto tretiu adventnú nedeľu sa Vám prihováram osobitnou kázňou, v ktorej poukazujem na niektoré nové výzvy, ktoré súčasná doba prinesla aj do života našej viery. V túto tretiu nedeľu Adventu najskôr chcem hovoriť o pestovaní kultúry striedmosti. 1.  Pestovať kultúru striedmosti  Keď porovnám našu dobu s obdobím, keď žili naši rodičia, jednoznačne musíme povedať, že […]

Pokračovať v čítaní

Druhá adventná kázeň o digitálnej závislosti a odovzdávaní viery

Milí bratia a sestry, v túto druhú adventnú nedeľu pokračujeme našimi adventnými kázňami, v ktorých sa venujeme výzvam, ktoré priniesla do nášho kresťanstva súčasná doba. V túto druhú nedeľu Adventu najskôr chcem hovoriť o výzvach a ohrozeniach, ktoré so sebou priniesol internet.   1.  Digitálna závislosť Hovorí sa, že digitálnemu svetu patrí budúcnosť. Obklopujú nás počítače, mobily, internet, počítačové hry, sociálne siete, […]

Pokračovať v čítaní

Prvá adventná kázeň o domácom násilí a strate viery dospelých detí

Milí bratia a sestry, v túto prvú adventnú nedeľu začíname sériu adventných kázní. Advent je obdobím stíšenia, očakávania a pokánia. Každú nedeľu sa dotknem dvoch konkrétnych tém. V túto prvú nedeľu Adventu najskôr chcem hovoriť o téme, ktorá nebýva tak často námetom našich príhovorov, ale, žiaľ, nezriedka sa vyskytuje v našej spoločnosti a vo farnostiach, a preto cítim povinnosť na to poukázať. 1. […]

Pokračovať v čítaní

Misijná obnova – 4. deň (12.9.)

Ponúkame homíliu o. Petra Slobodníka na tému „A meno panny bolo Mária“ v sobotu ráno 12.9. 2020 v Bazilike minor svätého Kríža v Kežmarku.  Ponúkame záverečnú homíliu o. Michala Zamkovského na tému „Urobte všetko, čo vám povie“ v sobotu večer 12.9. 2020 v Bazilike minor svätého Kríža v Kežmarku. 

Pokračovať v čítaní

Misijná obnova – 3. deň (11.9.)

Ponúkame homíliu o. Martina Zanovita na tému „Pane, ty si moja nádej“ v piatok ráno 11.9. 2020 v Bazilike minor svätého Kríža v Kežmarku. Ponúkame homíliu o. Michala Zamkovského na tému „Ani ja ťa neodsudzujem“ v piatok večer 11.9. 2020 v Bazilike minor svätého Kríža v Kežmarku.

Pokračovať v čítaní

Misijná obnova – 2. deň (10.9.)

Ponúkame homíliu o. Petra Slobodníka na tému „Milosrdný Samaritán“ vo štvrtok ráno 10.9. 2020 v Bazilike minor svätého Kríža v Kežmarku. Ponúkame homíliu o. Michala Zamkovského na tému „Bol stratený a našiel sa“ vo štvrtok večer 10.9. 2020 v Bazilike minor svätého Kríža v Kežmarku.

Pokračovať v čítaní

Škola Božieho slova

V sobotu 5. septembra sa v Bazilike minor svätého Kríža uskutočnilo naše prvé stretnutie nad Božím slovom v rámci aktivity „Škola Božieho slova.“ Rozjímali sme nad evanjeliovým úryvkom o uzdravení Petrovej testinej (Mk 1, 29 – 31). Ponúkame zvukovú nahrávku.

Pokračovať v čítaní