KAIROS 068 – Očkovanie nie je znamením biblickej šelmy

Žiaľ, niektorí v očkovaní vidia podobnosť s textom v Zjavení apoštola Jána 13, 16, kde sa hovorí o tých, ktorí na ruke a čele boli označení znakom šelmy. V tejto časti vysvetľujem, že prirovnanie očkovania k biblickému textu je úplne nesprávne a ide o posmech z Božieho slova. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Pokračovať v čítaní

KAIROS 065 – Boh nikdy nepokúša, ale môže skúšať

V šiestej prosbe modlitby Otčenáš prosíme: „A neuveď nás do pokušenia“. Platí biblická pravda, že Boh nikdy nepokúša. Môže nás však skúšať? A je v tom nejaký rozdiel? Vypočujte si na túto tému ďalšiu časť môjho podcastu. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Pokračovať v čítaní

KAIROS 064 – Skryté roky apoštola Pavla

Apoštol Pavol vo svojom liste Galaťanom uvádza, že po povolaní za apoštola šiel z Damasku do Arábie (porov. Gal 1,18). V tejto časti sa zamýšľam, čím bol naplnený Pavlov pobyt v tejto pustej časti. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Pokračovať v čítaní

KAIROS 063 – Svet biblického čitateľa

Pre správne porozumenie biblického textu zohráva dôležitú úlohu aj osoba čitateľa. V tejto časti približujem, ktoré skutočnosti vplývajú na človeka, keď číta biblický text. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Pokračovať v čítaní