KAIROS 081 – Pane, a ku komu by sme išli?

Nová časť podcastu sa venuje téme: Pane, a ku komu by sme išli? Je to záver 6. kapitoly Jánovho evanjelia, ktorý je veľmi dramatický. Od Ježiša odchádzajú učeníci. Kristus sa pýta, či aj jeho najbližší, jeho apoštoli chcú odísť. V tej chvíli Peter za všetkých robí nádherné vyznanie viery. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Pokračovať v čítaní

KAIROS 077 – Ustanovenie Eucharistie a Jánovo ticho

Pri poslednej večeri Ježiš ustanovil Eucharistiu. Je zvláštnosťou, že evanjelista Ján neuvádza Ježišove slová premenenia, ale má tzv. Ježišovu eucharistickú reč v 6. kapitole. V tejto časti vysvetľujem, ako správne chápať slová, ktoré Ježiš vyriekol pri poslednej večeri nad chlebom a vínom. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Pokračovať v čítaní