Dekan

Mons. ThDr. ICLic. Ján Kuboš, PhD.

Narodený 28. 2. 1966 v Trstenej.

ZŠ v Nižnej na Orave, Gymnázium v Trstenej, VŠ štúdiá v Kňazskom seminári a na CMBF v Bratislave.
08.12.1988 – diakonát
18.06.1989 – kňazská vysviacka
01.07.1989 – 27.09.1989 Podolínec, kaplán
28.09.1989 – 25.05.1990 Základná vojenská služba
26.05.1990 – 30.06.1990 Svit, kaplán
01.07.1990 – 31.08.1990 Liptovský Mikuláš, kaplán
01.09.1990 – 31.08.1991 Ružomberok, kaplán
01.09.1991 – 30.06.1997 Liptovská Osada, farár
15.03.1993 – 30.06.1997 pastoračná služba v NVÚ Ružomberok
15.03.1994 – 30.06.1994 Liptovská Lúžna, excurrendo
01.07.1997 – 30.06.2017 špirituál Kňazského seminára a odborný asistent na Teologickom inštitúte v Spišskom Podhradí
1998 – licenciát z kánonického práva KUL v Lubline (titul ICLic.).
1998 – 2019 – člen diecéznej liturgickej komisie
2001 – 2017 – Direktor pre pastoráciu povolaní v diecéze
od r. 2001 – sudca Cirkevného súdu Spišského biskupstva
2002 – doktorát v odbore katolícka teológia na Teologickej fakulte UK v Bratislave (titul ThDr., PhD.)
od 01.03.2017 – člen kňazskej rady
od 04.07.2017 – Kežmarok, farár a dekan Kežmarského dekanátu
a dekan – moderátor Podtatranských dekanátov
25.03.2020 – pápež František ho vymenoval za spišského pomocného biskupa