Zjednoťme sa v spoločnej modlitbe na Štedrý večer

Naši drahí farníci v Kežmarku. Zjednoťme sa na Štedrý večer. Sadnime si za štedrovečerný stôl v rovnakú hodinu o 18:00 hod. K modlitbe Vás pozve zvuk zvonov z obnovenej kežmarskej zvonice. Pripravili sme pre Vás aj text spoločnej liturgie, ktorou sa začne štedrá večera. Zastavte sa v sakristii baziliky vziať si vianočné oblátka ako darček od nás kňazov.

Na Vianoce, keď svet stíchne, nech Vám Božie dieťa vdýchne, radosť, pokoj, dobrú vôľu nielen v túto svätú chvíľu, ale každučký deň v roku nech Vám stojí popri boku.
To Vám všetkým zo srdca vyprosujú Vaši kňazi!

Rodinna-liturgia-pred-Stedrou-vecerou

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.