Zažnite s nami sviece a modlite sa za zasvätené osoby

Na sviatok Obetovania Pána v stredu 2. februára sa na začiatku každej sv. omše uskutoční požehnanie sviec a procesia. Prineste si na tieto sv. omše sviece. Tí, ktorí sa nemôžu zúčastniť v tento deň svätých omší, zadovážte si sviečky a sledujte priamy prenos sv. omše o 18:00 hod. prostredníctvom Kežmarskej televízie, alebo na www.fara-kezmarok.sk alebo www.kukni.sk.

2. februára si pripomíname aj Deň zasväteného života. V tento deň sa modlíme za rehoľníkov a rehoľnice a za nové povolania do zasväteného života. Pri večernej sv. omši o 18:00 hod. v bazilike si rehoľné sestry, ktoré pôsobia v našej farnosti, obnovia svoje rehoľné sľuby. Správu nájdete aj na TKKBS

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.