Zapojte sa do diecéznej fázy synody

V nedeľu 17. októbra 2021 začala diecézna fáza Synody o synodalite, ktorú vyhlásil Svätý Otec František. Cieľom synody je v modlitbe a uvažovaní zistiť, ako Duch Svätý chce, aby sme dnes spoločne kráčali pri ohlasovaní Evanjelia. V rámci Spišskej diecézy bol vytvorený Diecézny synodálny tím, ktorý pripravil možnosti pre aktívne zapojenie každého človeka, ktorý bude chcieť v rámci diecéznej fázy vyjadriť svoj názor k tejto téme. Zapojiť sa môžete TU. Taktiež sledujte webstránku www.synoda.sk, ktorá sa venuje otázkam synody a rovnako sociálne siete našej diecézy.

Všetkých povzbudzujeme modliť sa za toto dielo Ducha Svätého

MODLITBA ZA SYNODU

Sme tu pred Tebou, Duch Svätý:
zišli sme sa v Tvojom mene.
Ty si náš pravý radca.
Príď k nám,
stoj pri nás,
vstúp do našich sŕdc.
Pouč nás, kam máme ísť,
a ukáž nám cestu, po ktorej treba kráčať.
Nedovoľ, aby sme my, slabí a hriešni,
spôsobili neporiadok.
Nech nás nezvedie nevedomosť.
Daj nám dar rozlišovania,
nech nie sme zaujatí kvôli predsudkom
a falošným ľudským ohľadom.
Veď nás k jednote,
aby sme nezišli z cesty pravdy a spravodlivosti,
ale napredovali na púti do večného života.
O to prosíme Teba,
ktorý pôsobíš vo všetkých časoch a na všetkých miestach,
v spoločenstve s Otcom i Synom,
na veky vekov. Amen.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.