Zapojte sa do ďalšieho ročníka Diecéznej školy viery

Uplynulé tri roky prebiehal v našej diecéze pekný projekt s názvom Diecézna škola viery. Uviedol ho blahej pamäti spišský diecézny biskup Štefan Sečka. Chcel ním pozdvihnúť úroveň viery v diecéze a vytvoriť možnosť aj na praktické diskusie. Do veľkej miery sa to, vďaka Bohu, podarilo. Štvrtý – posledný ročník bude venovaný Svätému písmu. Pozývame Vás na 1. stretnutie, ktoré bude už najbližší štvrtok 16. septembra v Bazilike minor sv. Kríža v Kežmarku. Začne sv. omšou o 18:00 hod. a po jej skončení bude pokračovať v bazilike 1. témou: Inšpirácia a kánon Svätého písma a geografia Svätej zeme. Prednášky bude mávať František Trstenský, farár a dekan v Kežmarku.

Rozpis dátumov všetkých stretnutí Diecéznej školy viery:

1.16. sept. 2021: Všeobecný úvod
2.21. okt. 2021: Biblické dejiny a biblická mentalita
3.18. nov. 2021: Proroci, strážcovia viery Izraela
4.20. jan. 2022: Žalmy, modlitebná kniha veriaceho človeka
5.17. febr. 2022: Kristus v posolstve štyroch evanjelií
6.17. marca 2022: Svätý Pavol, apoštol národov
7.18. mája 2022: Modliť sa Božím slovom
4.5/5 - (8 votes)