Zapojte sa do celofarského dňa modlitby posvätného ruženca

Na utorok 26.10.pripadá výročie posviacky našej baziliky. Chceme v tento deň vytvoriť  v našej farnosti ružencovú reťaz, ktorá bude spojená s celodennou poklonou Sviatosti Oltárnej. Chceme sa zvlášť modliť za našu farnosť, naše rodiny, seniorov a trpiacich. Po rannej sv omši o 6:00 hod. bude vyložená Sviatosť Oltárna. Posvätný ruženec sa budeme modliť v bazilike od 7:00 do 18:00 hod. okrem času, keď bude sv. omša (8:30, 16:30). Celodennú adoráciu a modlitbu zakončíme eucharistickým požehnaním a po jej skončení začne sv. omša o 18:00 hod. Prosíme Vás, zapíšte sa jednotlivci, rodiny a spoločenstvá do zoznamu tých, ktorí sa v tento deň vo zvolenom čase pomodlia nahlas priamo v bazilike pred oltárom posvätný ruženec. Bude pripavený aj mikrofón. Sú vytvorené polhodinové bloky. Zapísať sa môžete už teraz cez online formulár na webstránke našej farnosti. Samozrejme, bazilika bude otvorená pre všetkých, preto môžu prísť a pridať sa k modlitbe aj tí, ktorí sa nezapíšu. Dajte vedieť aj ostatným.

5/5 - (1 vote)