Zádušná sv. omša za diecézneho biskupa Štefana Sečku

Vo štvrtok 28. októbra uplynie presne rok od úmrtia spišského diecézneho biskupa Mons. Štefan Sečku. Keďže na tento deň pripadá sviatok sv. apoštolov Šimona  a Júdu, zádušnú sv. omšu za otca biskupa Štefana budeme sláviť v stredu 27. októbra o 16:30 hod. v bazilike. Mnohí ste sa kvôli pandémii nemohli zúčastniť pohrebu. Pozývame preto Vás všetkých, aby ste prišli na túto sv. omšu a modlili sa za zosnulého diecézneho biskupa. 

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.