Vysvetlenie nápisov a symboliky kaplnky sv. Jána Nepomuckého

Viacerí ste sa na nás obrátili s prosbou, čo znamenajú latinské nápisy v kaplnke sv. Jána Nepomuckého. Vnútri nad oltárom je text z biblického žalmu č. 15: „Domine  quis habitabit in tabernaculo tuo? Qui non egit dolum in lingua  sua.“ – „Pane  kto smie bývať v tvojom stánku ? Kto nepodvádza  svojim  jazykom.“ Tento citát bol zvolený úmyselne, lebo sv. Ján Nepomucký neprezradil spovedné tajomstvo, ktoré od neho chcel zistiť vtedajší český kráľ Václav IV. Živototpis sv. Jána Nepomuckého si môžete prečítať TU.

Na fasáde nad dverami je nápis: Ipse DeVs CoLItVr, sanCtIs ponVntVr honorIs, sVgestVs tantVM, Vt nos IVVet esse pares. – „Sám Boh je uctievaný, svätí mu vzdávajú poctu, prosme ho teda, aby nám pomohol byť im podobnými.“ Keď sčítame písmená uvedené kapitálkami: MDCCL VV VV VV VV VV IIIII, dostaneme rok 1805. Pravdepdoobne je to rok, keď bol tento nápis na kaplnke vytvorený. Stavba bola postavená v roku 1803. Na streche kaplnky a okolo hlavy sv. Jána Nepomuckého je 5 zlatých hviezd. Tento svätec bol zhodený do Vltavy, lebo nechcel prezradiť spovedné tajomstvo. Podľa tradície na hladine, kde sa vo vode zachytilo jeho telo, zažiarilo 5 hviezd. Zároveň z piatich písmen sa skladá latinské slovo: TACUI – Mlčal som, ktoré taktiež pripomína zachovanie spovedného tajomstva. 

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.