Vypočujte si záznam 4. pôstnej kázne

V Bazilike sv. Kríža v Kežmarku prebiehajú pôstne kázne. Pôstnym kazateľom v našej farnosti je ThLic. Martin Majda, PhD., špiritual v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskom Podhradí. Ponúkame Vám zvukový záznam 4. pôstnej kázne (27.3.) opäť na tému: Totus tuus.

Zvuková nahrávka kázne

Zvukový záznam 4. pôstnej kázne
Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.