Výnimočnosť našej odpustovej slávnosti

V našej farnosti má 5. pôstna nedeľa osobitné privilégium, keď slávime odpustovú slávnosť. Je to skutočne unikát na Slovensku. Odkiaľ tento zvyk pochádza? V zápise z kánonickej vizitácie farnosti Kežmarok z roku 1803 sa píše, že pápež Pius VI.  v roku 1787 k nedeli Pánovho umučenia (to bol  vtedajší názov pre 5. pôstnu nedeľu) udelil chrámu v Kežmarku úplné odpustky. Pripomíname, že titulárna slávnosť, tzn. sviatok svätca, alebo tajomstvo viery, ktorému je kostol zasvätený, sa v Bazilike sv. Kríža slávi 14. septembra na sviatok Povýšenia sv. Kríža. Treťou dôležitou slávnosťou pre kežmarskú baziliku je výročie posvätenia chrámu. Keďže presný dátum posvätenia našej baziliky nie je známy, slávi sa podľa liturgických predpisov 26. októbra.

Všetkých Vás povzbudzujeme, aby ste sa s radosťou a  zbožnosťou zúčastnili odpustovej slávnosti 3. apríla na 5. pôstnu nedeľu. Budujme z nás ako zo živých kameňov svätý chrám, ktorým je Cirkev, spoločenstvo bratov a sestier, ktorí sa klaňajú Kristovi ako Hlave Cirkvi a vyznávajú ho praktickým životom. Slávnostným celebrantom a kazateľom bude ThLic. Ing. Jozef Luscoň, PhD., salezián, ktorý v súčasnosti pôsobí v Bratislave. Povzbudzujeme Vás, aby ste predtým pristúpili k sv. spovedi v rámci prvopiatkového týždňa. 

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.