Vstanete ráno o 6:30? Sledujte rorátnu sv. omšu

Milí bratia a sestry, milí priatelia! Za bežných okolností sa rorátne sv. omše slávia každý deň adventu okrem nedele a prikázaného sviatku 8. decembra. Roráty sa zvyčajne začínajú v skorú rannú hodinu iba pri svetle sviečok. Ich názov pochádza zo začiatočných slov verša z proroka Izaiáša: Rorate caeli de superRoste nebesia z výsosti. Nakoľko to liturgia dovoľuje, slávi sa formulár sv. omše o Panne Márii a kňaz používa biele rúcho. POZÝVAME VÁS NA RORÁTNU SV.OMŠU V SOBOTU 4.12. RÁNO O 6:30 HOD. PROSTREDNÍCTVOM KEŽMARSKEJ TELEVÍZIE (taktiež na www.kukni.sk alebo www.fara-kezmarok.sk). Sledujte priamy prenos z našej baziliky!

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.