Vstanete ráno o 6:30? Sledujte rorátnu sv. omšu

Resized_20211203_191931-720x471 (1).jpg

Milí bratia a sestry, milí priatelia! Za bežných okolností sa rorátne sv. omše slávia každý deň adventu okrem nedele a prikázaného sviatku 8. decembra. Roráty sa zvyčajne začínajú v skorú rannú hodinu iba pri svetle sviečok. Ich názov pochádza zo začiatočných slov verša z proroka Izaiáša: Rorate caeli de superRoste nebesia z výsosti. Nakoľko to liturgia dovoľuje, slávi sa formulár sv. omše o Panne Márii a kňaz používa biele rúcho. POZÝVAME VÁS NA RORÁTNU SV.OMŠU V SOBOTU 4.12. RÁNO O 6:30 HOD. PROSTREDNÍCTVOM KEŽMARSKEJ TELEVÍZIE (taktiež na www.kukni.sk alebo www.fara-kezmarok.sk). Sledujte priamy prenos z našej baziliky!

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Vonkajšie znaky a gestá pri modlitbe

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie. 

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z nedele Zoslania Ducha Svätého (19.5.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz na Svätodušnú nedeľu je to nad úryvkom Jn 15,26-27; 16,12-15. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188